Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fisksätratomterna

Fisksätratomterna ligger mellan Fisksätra och Igelboda, strax väster om Saltsjöbanan. Området är specifikt planlagt för småindustrier och har potentialen att skapa nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen och främja en positiv utveckling av näringslivet i både Fisksätra och dess omgivningar.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Status och handlingar

Nytt liv för småindustri i Fisksätra

Den 29 november 2021 beslutade Nacka kommun att sälja de så kallade Fisksätratomterna. Som en del av genomförandet hölls en markanvisningstävling för Fisksätratomterna och tävlingsbidrag skickades in till kommunen.

13 juni 2022 fattade Nacka kommun beslut om att Frentab tilldelats markanvisningen av Fisksätratomterna.

Här kan du läsa beslutet från kommunstyrelsen, Beslut KS § 221.pdf

Genom att skapa en specifik plats för småindustrier på Fisksätratomterna kan lokala företagare och entreprenörer dra nytta av infrastrukturen som kan skapa nya arbetstillfällen. Ökad närvaro av företag och verksamheter i området kan också leda till en positiv ekonomisk utveckling och ökad tillväxt för det lokala samhället.

Fisksätratomterna kräver anläggning av en ny tillfartsväg, och kommunen önskar att köparen ansvarar för dess konstruktion.

IgelbodatomternaBilden illustrerar Fisksätratomternas läge

Naturvärdesinventering genomförs

En naturvärdesinventering som planerats har blivit färdigställd och ytterligare en undersökning om artskydd pågår för att säkerställa att platsen är lämplig för etablering. För närvarande pågår arbetet med att genomföra artskyddsinventeringen och det förväntas vara avslutat under hösten 2023. Det är kommunen som har beställt denna undersökning.

Nedan kan du ta del av naturvärdesinventeringen.

NVI Fisksätra - Igelboda, Nacka 2022 - Rapport.pdf
NVI Fisksätra - Igelboda, Nacka 2022 - Bilaga 1 Objektskatalog.pdf

Sidan uppdaterades: