Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gatukostnadsutredning Solbrinken-Grundet

På denna sida finns alla handlingar för gatukostnadsutredningen Solbrinken-Grundet. Gatukostnadsutredningen har vunnit laga kraft.

Gatukostnadsutredningen syftar till att fördela kostnaderna för anläggningsarbeten mellan fastigheterna som berörs av kommunens upprustning av allmän platsmark i och med genomförandet av detaljplan Solbrinken-Grundet.

Enligt detaljplaneförslaget ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala gator är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning. Därför görs en gatukostnadsutredning parallellt med detaljplanearbetet, som visar hur stora kostnaderna blir för varje enskild fastighetsägare.

Området för gatukostnadsutredning sammanfaller till största delen, men inte helt, med detaljplaneområdet Solbrinken-Grundet. Se karta nedan.

gatukostnadsområden.JPG

Gatukostnadsutredning granskning (PDF-dokument, 694 kB)

Illustrationskarta (PDF-dokument, 2,8 MB)

Fastighetslista (PDF-dokument, 206 kB)

Kategorier och andelstal (PDF-dokument, 169 kB)

Omfattningsbeskrivning (PDF-dokument, 234 kB)

Samrådsredogörelse samråd 2  (PDF-dokument, 231 kB)

Informationsmaterial (PDF-dokument, 410 kB)

Aktuella och tidigare handlingar i gatukostnadsutredningen finns även på projektsidan för Solbrinken - Grundet.

Sidan uppdaterades: