Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gäddviken

På Finnberget och Kvarnholmen planeras cirka 1 500 bostäder, förskolor, mångfunktionella parkytor med höga vistelsekvalitéer, badplats och strandpromenad. Planområdet utgör den sjätte etappen i utvecklingen av Kvarnholmen.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Exploateringsingenjör

Profilbild saknas

Torkel Lindgren

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektets syfte

Syftet med stadsbyggnadsprojektet Gäddviken är att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med egen identitet och god vattenkontakt samt attraktiva offentliga platser. Projektet ska möjliggöra nya bostäder, förskolor, mångfunktionella parkytor med höga vistelsekvalitéer, badplats och strandpromenad. Syftet är också att skapa en lösning där gamla miljöskulder åtgärdas och där miljöbelastningen på omgivande vattenområden minimeras.

Gäddviken Stadsbyggnadomr.jpeg

Tidigare i projektet

  • Den 18 september 2006 godkände kommunstyrelsen planprogrammet för Kvarnholmen. Programmet omfattar den östra delen av Gäddviken. Programmet är till viss del inaktuellt, främst i avsnitten om bebyggelseförslag och framtida stadsstruktur.
  • Den 1 december 2014 antog kommunstyrelsen start-pm för Hästholmssundet och Gäddviken (etapp 6 i utvecklingen av Kvarnholmen).
  • Den 1 september 2021 bytte projektet namn till Gäddviken.
  • Den 12 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen om nytt inriktningsbeslut (start-pm) för Gäddviken.

Startskede

Start-pm antogs 2014 och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2023 om inriktningsbeslut för Gäddviken.

Samråd om ett planförslag beräknas äga rum under 2025.

Detaljplanering

En detaljplan redovisar hur marken i ett område får användas och bebyggas. Planområdet omfattar delar av Finnberget samt dalgången mellan Kvarnholmen och Finnberget i det tidigare Hästholmssundet, samt kafferosteriet där Operan och Dramaten idag har sina ateljéer och dekorverkstäder. Tidigare industrier i planområdet har gjort att både mark och sediment på Svindersvikens botten är kraftigt förorenade.
Läs mer om planläggning på förorenad mark.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Kvarnholmen).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: