Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Norra branten, delplan 2

Ett stort kontorshus har omvandlats till bostäder och förskola. Kommunen tar över ansvar för vissa ledningar. Norra branten i Nacka strand byggs ut 2016-2020.

Profilbild saknas

Teodora Janjic

Projektledare

08-718 92 56

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Ett kontorshus har byggts om till bostäder och till lokaler för en förskola. Huset blev färdigt 2017 och nya grannar och förskola har flyttat in.
  • Mindre ombyggnader av gångvägar kommer att genomföras i ett senare skede.

Detaljplanering

Start-pm godkändes av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2014 och bygger på programmet för Nacka strand, som antogs 2014. Start-pm gäller ett samlat projekt för Norra branten, men arbetet är uppdelat på två detaljplaner, delplan 1 och delplan 2.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2015 och vann laga kraft i oktober 2015.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: