Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Några träd invid en husfasad.

Norra branten, delplan 2

Ett stort kontorshus har omvandlats till bostäder och förskola. Kommunen tar över ansvar för vissa ledningar. Norra branten i Nacka strand byggs ut 2016-2020.

Profilbild saknas

Andrea Lundin

Projektledare

070-431 86 59

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Ett kontorshus har byggts om till bostäder och till lokaler för en förskola. Huset blev färdigt 2017 och nya grannar och förskola har flyttat in.
  • Mindre ombyggnader av gångvägar kommer att genomföras i ett senare skede.

Detaljplanering

Start-pm godkändes av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2014 och bygger på programmet för Nacka strand, som antogs 2014. Start-pm gäller ett samlat projekt för Norra branten, men arbetet är uppdelat på två detaljplaner, delplan 1 och delplan 2.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2015 och vann laga kraft i oktober 2015.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: