Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya Näckenbadet

Vid Saltsjöbadens idrottsplats börjar snart en ny modern simhall byggas, med tre bassänger, bastu och ett enklare café.  Den nya simhallen beräknas vara klar sensommaren 2025. Fram tills dess är ersättningsbassängen vid idrottsplatsens parkering öppen.                                               Illustration: Norconsult

Emilia Köhler

Emilia Köhler

Projektledare

076-009 48 90

Aktuellt om Näckenbadet

Arbetet med byggnationen av det nya Näckenbadet nere på Saltsjöbadens IP är i full gång. Just nu pågår förberedande markarbeten så som ny infartsväg, omledning av G/C-väg och flytt av staketet på 7-spelar planen. Det utökade arbetsområdet medför att delar av den befintliga gång- och cykelvägen längs med Neglingenvägen leds om under byggtiden och går nu genom Saltsjöbadens IP. Det utökade arbetsplatsområdet är en förutsättning för att skapa plats åt den nya simhallen. Nuvarande och kommande arbeten medför utökad trafik i området, något som hanteras i projektets riskanalys och arbetsmiljöarbete.

Arbeten med provtagning av marken pågår liksom dialogen med berörda tillsynsmyndigheter. Projektet förbereder även marken för kommande bodetablering som kommer att placeras inom arbetsområdet, längre ner mot Neglingeviken.

Buller från verksamheten

Uppdatering 2023-06-19

Projektet har rivit större delen av den befintliga betongplattan och spontarbetet pågår för fullt, vilket är det ljud som kunnat upplevas som störande de senaste dagarna. Spontarbetet beräknas färdigställas under vecka 26.

Under vecka 25, midsommarveckan, pågår sponarbeten från måndag – torsdag ca kl. 14:00.

Vecka 26 inleds arbetet med Jet-injektering, arbeten som beräknas pågå till och med slutet på augusti. Med uppehåll under semesterveckorna redovisade nedan.

Bygget kommer att hållas stängt under vecka 28, 29, 30 och 31.

Entreprenören har tillstånd att utföra arbeten under ”ordinarie arbetstid” som motsvarar helgfri vardag 07:00-19:00. De inledande arbetena kan upplevas som störande och medföra buller, något som regleras genom naturvårdsverkets riktlinjer och miljöbalken. För att säkerställa att riktvärdena efterlevs genomförs ljudmätningar. Projektet ska i enlighet med naturvårdsverkets riktlinjer och miljöbalken följa försiktighetsprincipen och vidta de skyddsåtgärder eller begränsningar som krävs i det fall riktvärdena inte efterlevs.

Vi har förståelse för att dessa arbeten kan upplevas som störande. Arbetena är en förutsättning för att kunna bygga den nya simhallen och tackar på förhand för ert tålamod!

Vid frågor om projektet kontakta Nackas projektledare, Emilia Köhler

600x450 markarbete näckenbade juni23.jpg

Om Nya Näckenbadet

Den nya simhallen i Saltsjöbaden blir en av potentiellt tre simhallar som ska komplettera varandra. Tillsammans bildar de en helhet som möter de behov som finns hos föreningar, skolor och allmänhet när kommunens befolkning ökar.

Den nya simhallen kommer att innehålla tre bassänger: en motions- och träningsbassäng om 12,5 x 25 meter, en separat undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt en småbarnspool. Det blir också bastu och ett enklare café.

Sidan uppdaterades: