Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nybackakvarteret

Cirka 330 nya lägenheter i 3-7-våningshus samt en förskola är planerade här och marken har anvisats genom anbudstävling. De nya husen ska utformas så att de passar in i bebyggelsen runt omkring. Edövägen ska anpassas för gång- och cykeltrafik.

Profilbild saknas

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Tord Runnäs

Tord Runnäs

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018, § 181, (sidan 41) detaljplaneförslaget.

Den 31 januari 2018, § 7, (sidan 14) tillstyrkte Miljö- och stadsbyggnadsnämnden planförslaget .

I veckan 28 maj-1 juni börjar därför de planerade rivningarna i Nybackakvarteret. En del av platsen stängslas in och parkeringsplatserna kommer därför successivt att tas bort.

Nya platser för infartsparkering anläggs längs Ormingeringen-Skarpövägen - se kartan. De första beräknas bli klara i slutet av veckan 28 maj-1 juni.

Förslag, östra delen av Nybackakvarteret. Bild: Aros Bostadsutveckling.

Förslag, västra delen av kvarteret. Bild: Kungsmontage AB.

Detaljplanering

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Nybackakvarteret i Orminge. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en ny flerbostadshusbebyggelse i 4 till 7 våningar, där den övre våningen är indragen på samtliga hus. Den nya bebyggelsen ska möta omgivningen, parken och de angränsande för kulturmiljön värdefulla flerbostadshusen på ett varsamt sätt. Detaljplanen bedöms resultera i cirka 330 lägenheter, en förskola och plats för verksamhetslokaler. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Under hösten 2017 fanns planförslaget utställt för granskning i kommunens utställningshall. Förslaget fanns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och i Orminge.

Under våren 2017 var detaljplaneförslaget ute på samråd och nu planerar man för granskning någon gång efter sommaren.

Startskede

Start-pm godkändes av kommunstyrelsen i mars 2016. Nybackakvarteret ingår i den första etappen av utbyggnaden och förnyelsen i det nya Orminge centrum.

markanvisning i nybackakvarteret

Markanvisningstävlingen 2016 om Nybackakvarteret i
Orminge centrum vanns av Kungsmontage Entreprenad och Aros Bostadsutveckling.

Kungsmontage Entreprenad tilldelas en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om ca 45 hyresrätter. Bolagets anbud: Tomträttsavgäld: 367 kr/kvm per ljus BTA bostad. Bolaget tilldelas också förskolan. Tomträttsavgäld: 50 kr/kvm per ljus BTA.

Aros Bostadsutveckling tilldelas en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om ca 155 lägenheter, fri upplåtelseform. Bolagets anbud: 12 700 kr/kvm per ljus BTA bostad.

Tilldelningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen 29 augusti.

Försäljningen av mark i Nybackakvarteret ger Nacka kommun en intäkt på cirka 200 miljoner kr. Marken för hyresrätter upplåts med tomträtt. Tomträttsavgälden kommer att ge kommunen en årlig intäkt på 1,7 miljoner kr.

Läs kommunstyrelsens tilldelningsbeslut (29 augusti 2016) här.
Kommunstyrelsens handlingar inför beslutet:
Anbudsområde 1 – hyresrätter
Anbudsområde 2 – fri upplåtelseform

Läs mer här om markanvisning i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.