Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu är det klart vilka som bygger husen i två naturnära områden i Orminge

Viktor Hanson och Mjöbäck Entreprenad AB vinner markanvisningstävlingen för två naturnära bostadsområden i Orminge. Totalt planeras för fem punkthus med sex-sju våningar och cirka 70 radhus som ska vara klara cirka 2022-2023.

Det ena området, där det planeras punkthus, ligger i utkanten av västra Orminge nära Myrsjön. Det andra området, där radhusen planeras, ligger närmare Krokhöjden, intill ett blivande naturreservat och Centrala parken.

- Vi ser fram emot att samarbeta med dessa byggaktörer som vi anser har de bästa förutsättningarna för att skapa två mycket attraktiva bostadsområden i Orminge. I utvärderingen har vi lagt stor vikt vid byggaktörernas ekonomiska genomförandekraft och båda har visat på ekonomisk stabilitet. Vi tror att vi tillsammans med dem kan utveckla platsernas potential, säger Amanda Sterner Nordin, projektledare Nacka kommun.

Område 1, Pylonen:
Byggnadsfirman Viktor Hanson tilldelas en markyta på cirka 13 965 kvm ljus BTA bostäder. Här planeras ett flerbostadshuskvarter i form av fem punkthus med sex till sju våningar. Området är beläget på en höjd i närheten av Myrsjön och ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi. Bolagets anbud: 9 100 kr/kvadratmeter per ljus BTA (bruttoarea ovan mark) för bostadshus.

Visionsbild över över bebyggelsen i område1 Pylonen.
Arkitekt: Arkitema Architects

Område 2, Amperen:
Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB tilldelas en markyta på cirka 8 175 kvm ljus BTA bostäder i form av radhus. Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för område 2. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter. Bolagets anbud: 8 000 kr/kvadratmeter per ljus BTA (bruttoarea ovan mark) för bostadshus.

Visionsbild över hur radhusen i område 2 Amperen.
Arkitekt: Andersson Arfwedson

Tidigare kraftledningsstråk blir attraktiva bostadsområden

Just nu pågår arbetet med att riva de gamla luftburna kraftledningarna i Orminge och byta ut dem till markförlagda kablar. Amperen och Pylonen ingår området som vi kallar för Kraftledningsstråket. Genom att byta det gamla luftburna kraftledningarna förstärks elnätet och marken frigörs. På så sätt det blir möjligt att bygga bostäder och verksamheter på platser där det tidigare inte varit möjligt, som i detta fall.

Sidan uppdaterades: