Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny simhall till Myrsjö sportcentrum i Orminge

Måndagen den 4 maj föreslog kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Myrsjö sportcentrum. Nu blir det möjligt att skapa ett större idrottskluster med bland annat simhall och ytor för andra idrottsverksamheter.

- Nackas utveckling genomförs tillsammans med Nackaborna och när vi växer behöver det ske i balans med exempelvis möjligheten att utöva idrott och andra fritidsaktiviteter. I Boo har inflyttningen varit stor de senaste åren och med Myrsjö sportcentrum vi vill matcha detta, säger Katarina Alm Wåhlin stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

Genom att utveckla Myrsjö sportcentrum till ett lokalt sport- och idrottskluster blir det möjligt för fler barn och ungdomar att idrotta i sitt närområde. Här finns det goda möjligheter att låta en blandning av olika idrottsmöjligheter växa fram vilket främjar idrottsutövandet generellt.

- Att Myrsjö sportcentrum utvecklas till ett nytt kluster för idrott kommer gynna både folkhälsan och Nackabarnens redan höga skolresultat. Människors fritid är väldigt viktig för en meningsfull tillvaro och framtidstro och det här är väldigt välkommet, säger Anders Mebius kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun.

Myrsjö sportcentrum ligger nära Orminge centrum, Myrsjöskolan och det blivande naturreservatet Rensättra. Här finns idag redan fotbollsplaner, en nybyggd sporthall och en skateboardpark. Den förskola som ligger inom samma detaljplan kommer att finnas kvar och även kunna utvecklas om behov uppstår i framtiden. Även racketverksamheten som finns inom planområdet är tänkt att vara kvar och har också i och med detaljplanen fått möjligheter till utökning.

Detaljplanen för Myrsjö sportcentrum föreslås antas av kommunfullmäktige 18 maj 2020.

Badbild_flicka och pojke-i nyhet.jpg

Sidan uppdaterades: