Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nattarbete 17-19 mars vid Utövägen

Under två nätter genomförs geotekniska undersökningar på Utövägens förlängning i Orminge centrum. Undersökningarna är en förberedelse inför konstruktionen av ett påldäck som ska stärka upp Utövägen.

Varför behöver detta göras?

Vi behöver ta reda på hur marken ser ut inför det kommande pålningsarbetet på Utövägen. Vid den geotekniska undersökningen kommer geotekniker från Bjerking att borra och ta prover i jorden som därefter analyseras. Därefter kan vi se hur vi behöver konstruera påldäcket till Utövägen.

När sker arbetet?

Arbetet är planerat till natten mellan onsdagen 17 och torsdagen 18 mars samt torsdagen den 18 och fredagen den 19 mars, mellan 21.00 och 5.00.

Bild Utövägen geoteknisk.jpg

Bilden ovan visar var de geotekniska undersökningarna kommer att genomföras.

Framkomlighet och säkerhet

Vägen kommer ha begränsad framkomlighet när arbetet genomförs. Genom att förlägga arbetet under natten kan vi bibehålla en god framkomlighet i Orminge under högtrafik samt minska risken för olyckor.

Vi ber om överseende med de störningar som arbetet kan innebära.

Arbetet utförs av Bjerking på uppdrag av Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: