Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya steg på väg mot två nya fotbollsplaner i Ramsmora, Boo

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, därför skapar nu Nacka kommun fler fotbollsplaner för barn och unga. Idag gav kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott klartecken för att starta en förstudie om förutsättningarna för att anlägga två elvaspelarplaner i Ramsmora.

fotboll_670x290.jpg

Att anlägga nya fotbollsplaner kräver noggrant arbete. Därför ska en förstudie göras för att undersöka förutsättningarna för fotbollsplaner i Ramsmora med hänsyn till markförutsättningar, miljö och trafiksituation. I förstudien ska även förslag till placering av konstgräsplanerna, parkering och omklädningsrum tas fram. Nästa steg är ett nytt politiskt beslut om pengar för att bygga fotbollsplanerna.

Nacka kommun har skrivit avtal med Boo församling om att arrendera marken från och med den 1 juli 2022. En förutsättning för att avtalet ska gälla är att kommunen får beviljat bygglov för fotbollsplanerna.

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, både när det gäller kapacitet och placering. För att skapa nya fotbollsplaner behövs stora ytor, därför tittar vi på möjligheten att bygga planer utanför central bebyggelse.

Beslutet om att starta upp förstudien togs i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 april 2021 och börjar gälla när protokollet är justerat. Beslutet om att starta förstudien gäller förutsatt att fritidsnämnden fattar inriktningsbeslut om de två fotbollsplanerna den 21 april 2021.

Uppdatering 20210429: Den 21 april 2021 fattade fritidsnämnden inriktningsbeslutet och eftersom protokollet är justerat har beslutet börjat gälla.

Sidan uppdaterades: