Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya beslut om utveckling i Orminge

Nya bostäder, handelslokaler, infartsparkering och ett levande och tryggt centrum med goda kommunikationsmöjligheter.

Måndagen 10 maj fattade Nackas kommunstyrelse beslut om ny detaljplan i Orminge, kallad Knutpunkten och nya avtal med byggaktörerna Orminge Entré och Magnolia.

- Kommunstyrelsen har fattat ett viktigt beslut för den fortsatta utvecklingen av Orminge centrum. Äntligen är vi ett steg närmare förverkligandet av ett trevligt och modernt lokalcentrum för Ormingeborna med fler butiker, bättre service och nya mötesplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Målet är ett levande, tryggt och attraktivt centrum i Orminge där fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Förslaget innebär cirka 450 nya bostäder, ungefär 6000 kvadratmeter yta för handel- och centrumverksamheter och cirka 400 infartsparkeringar i ett nytt parkeringshus.

Parkeringshus_artikel.jpgVisionsbild över hur höghuset med bostäder, handel och parkeringsgarage kan komma att se ut. Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Dagens bussgata ska utvecklas och byggas ut och det tillsammans med en ökning av busstrafiken från Region Stockholm, en bättre framkomlighet och ett parkeringshus för infartsparkering, kommer att göra det enklare att resa i och omkring Orminge.

Kommunstyrelsen fattade också beslut om att ingå ett markgenomförandeavtal med Orminge Entré (Arwidsro och Gotska Fastighets AB) för byggandet av parkeringshus för infartsparkering, bostäder och verksamhetslokaler. Dessutom godkändes förslaget att gå vidare med exploateringsavtalet med fastighetsbolaget Magnolia för att det så kallade Hantverkshuset med bostäder och nya verksamhetslokaler.

Båda ärendena föreslås godkännas av kommunfullmäktige den 24 maj.

Sidan uppdaterades: