Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbyggnaden av Orminge centrum fortsätter med Serneke som ny entreprenör

Serneke Sverige AB har fått uppdraget av Nacka kommun att fortsätta utbyggnaden i Orminge när det gäller vägar, vatten och avloppsledningar. Avtalets värde uppgår till cirka 36 miljoner kronor.

Utbyggnaden av Orminge centrum sker etappvis. Nu är det dags för den tredje etappen där Serneke fått i uppdrag att fortsätta utbyggnaden i Orminge centrum när det gäller gator, gång- och cykelbanor, vatten och avloppsledningar samt bussgata.

- Mycket är redan på plats i Orminge, Mensättravägen har fått gång- och cykelväg och nya cirkulationsplatser för bättre framkomlighet. Flera omfattande väg- och ledningsarbeten har genomförts även om en del återstår. Nybackakvarteret är på plats med nya bostadshus och vid Sarvträsk pågår markförberedelser inför det nya bostadskvarteret. Nu ser vi fram emot att fortsätta resan med Serneke mot ett levande, tryggt och tillgängligt Orminge centrum, säger Lisa Bergdahl, projektchef Orminge, Nacka kommun.

Avtalet undertecknades den 17 december 2021, då tiden för överprövning löpt ut. Kontraktet beräknas vara värt cirka 36 miljoner kronor och arbetet beräknas vara slutfört i september 2022.

Orminges utveckling

Tryggt, tillgänglig och levande är de viktigaste ledorden när Orminge centrum utvecklas. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas nära 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Läs mer om Orminges utveckling

Sidan uppdaterades: