Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun avbryter samarbete med Serneke

Nacka kommun meddelar idag att samarbetet med Serneke gällande utbyggnad i Orminge centrum avbryts. De huvudsakliga anledningarna till beslutet är arbetet ännu inte påbörjats vilket medför väsentliga förseningar och gör det omöjligt att fullfölja kontraktet.

Serneke Sverige AB fick i december 2021 i uppdrag av Nacka kommun att genomföra den fortsatta utbyggnaden i Orminge gällande vägar, vatten och avloppsledningar. I avtalet var överenskommelsen att arbetena skulle vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast i september 2022. Serneke har trots avtalet ännu inte påbörjat arbetet och det medför en väsentlig försening av entreprenadens tidplan.

– Entreprenaden i Orminge har inte fungerat bra nog och vi har nått en punkt där vi bedömer att det är bäst att avbryta samarbetet. Att häva avtalet är det sista vi vill göra men vi har ansvar för Orminge och för skattebetalarnas pengar. Arbetet skulle ha kommit betydligt längre och det är inte möjligt för oss att samarbeta med en aktör som inte följer det vi har avtalat, säger Peter Skogberg, enhetschef Bygg och Anläggning, Nacka kommun.

Nacka kommun kommer nu att gå ut i ny upphandling och leta efter en entreprenör som vill vara en del av utvecklingen av ett levande, tryggt och tillgängligt Orminge centrum.

– Nu ska vi se till att utbyggnaden kommer vidare och vi kommer att gå ut i en ny upphandling för att hitta en aktör som precis som vi i Nacka kommun sätter kvalitet, transparens och samarbete i fokus, fortsätter Peter Skogberg.

Utbyggnaden av gator, gång- och cykelbanor, vatten och avloppsledningar och en ny central bussgata är en viktig del av utvecklingen av Orminge centrum. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas nära 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, en utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och levande platser för rekreation och möten.

Berörda samarbetspartners och närboende kommer att uppdateras med mer information inom kort.

För mer information:

Peter Skogberg, 070-431 92 16, peter.skogberg@nacka.se

Sidan uppdaterades: