Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu förlängs gång- och cykelbanan på Mensättravägen

Den nya gång- och cykelbanan anläggs från Skarpövägen till och med Myrsjöskolan och ska stå klar i sommar.

Vad ska göras?

Nacka kommun förlänger gång- och cykelbanan på Mensättravägen samt förbättrar belysningen från Skarpövägen till och med Myrsjöskolan.

Karta_Mensättravägen.jpg

I kartbilden ovan ser du sträckan som berörs av utbyggnationen av gång- och cykelvägen.

När är arbetet klart?

Den nya gång- och cykelbanan ska vara klar i juni 2022.

Varför gör vi detta?

Mensättravägen har tidigare byggts om och fått nya cirkulationsplatser samt en gång- och cykelbana från Skarpövägen fram till Orminge centrum. Genom att fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelbana blir det ett mer sammanhållet stråk för gående och cyklister och trafiksäkerheten förbättras för barnen som ska till och från Myrsjöskolan.

Påverkan under byggtiden

Vissa störande arbeten kan förekomma dagtid, mellan cirka klockan 08.00 och 17.00. Framkomligheten blir något begränsad. Tänk på att köra långsamt förbi byggarbetsplatsen.

Utförande entreprenör är Skanska Industrial Solution AB

Vid frågor

Nacka kommuns växel telefon: 08-718 80 00

Sidan uppdaterades: