Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Furuvägen, Finntorp

I området som ligger i Nacka stad föreslås hyresrätter i två nya flerbostadshus med fyra våningar. Bostäderna ska anpassas till kulturmiljön och naturvärden på platsen.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 13 juni 2018.
  • Byggplanerna är vilande för tillfället. Mer information kommer.

Projektets syfte

Syftet med detaljplanen är att kvarteret Furuvägen-Helgesons väg-Gamla Värmdövägen i Finntorp ska kunna kompletteras med nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner om en förtätning i Nacka stad på västra Sicklaön.

Noggranna studier av omfattning och skala av den nya bostadsbebyggelsen och tillhörande parkering samt anpassning till kulturmiljö och naturvärden var viktiga inslag i planarbetet.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Från samråd till beslut

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd från den 17 maj till och med den 17 juni 2016. Under samrådet fick myndigheter och remissinstanser samt de boende i närområdet lämna sina synpunkter på planförslaget. Ett omarbetat förslag var utställt till granskning från den 28 februari till den 28 mars 2017.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte det färdiga planförslaget den 28 juni 2017 och kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 september.
Fullmäktiges antagandebeslut, §229

Detaljplanen vann laga kraft (började gälla) den 13 juni 2018.

Där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: