Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Furuvägen, Finntorp

I området som ligger i Nacka stad föreslås hyresrätter i två nya flerbostadshus med fyra våningar. Bostäderna ska anpassas till kulturmiljön och naturvärden på platsen.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Emelie Resvik

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Kommunfullmäktiges antagandebeslut vann laga kraft den 13 juni 2018.

- Den 11 september 2017 antog kommunfullmäktige detaljplanen,
KF protokoll § 229, (sidan 39)

- Den 28 juni 2017 tillstyrkte miljö- och stadsbyggnadsnämnden detaljplanen,
MSN protokoll § 132

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Syftet med detaljplanen är att kunna komplettera kvarteret Furuvägen-Helgessons väg- Gamla Värmdövägen i Finntorp med nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner om en förtätning i Nacka stad på västra Sicklaön. Noggranna studier av omfattning och skala av den nya bostadsbebyggelsen och tillhörande parkering samt anpassning till kulturmiljö och naturvärden behöver göras i kommande planarbete.

samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd den 17 maj till och med den 17 juni 2016. Under samrådet fick myndigheter och remissinstanser samt de boende i närområdet lämna sina synpunkter på planförslaget. Kommunen tar ställning till synpunkterna och arbetar sedan fram en ny version av förslaget.

Samrådsmöte i form av öppet hus hölls i Nacka stadshus, utställningshallen, den 24 maj 2016, kl. 17.30 – 19.30. Representanter för kommunen fanns på plats för att berätta om projektet och svara på frågor.

Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.