Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Gillevägen-Planiavägen

Vid Gillevägen-Planiavägen i Nacka stad föreslås nya bostäder. Här kan även lokaler för handel och kontor finnas i bottenvåningen. Onzo AB är byggherre.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Love Edenborg

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen har blivit överklagad och är nu överlämnad till mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt för överprövning.

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 11 december 2017, § 361 (sidan 37) antagit detaljplanen.

Den 11 oktober 2017, § 217 tillstyrkte Miljö- och stadsbyggnadsnämnden planförslaget. Här till höger kan du läsa antagandehandlingarna under STATUS och HANDLINGAR.

Under tiden 13 juli 2017 – 7 september 2017 fanns planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, de fanns även tillgängliga på biblioteken i Nacka Forum och Dieselverkstaden. Du kan fortfarande läsa granskningshandlingarna här till höger under STATUS och HANDLINGAR.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Syftet med projektet är att möjliggöra nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner om en förtätning på västra Sicklaön i Nacka stad. Den befintliga byggnaden på fastigheten föreslås rivas och ett nytt bostadshus uppföras. Här kan även finnas lokaler för verksamheter/handel/kontor i bottenvåningen.

Byggnadens anpassning till mark- och terrängförhållanden samt anpassningen till omgivande bebyggelse samt kulturhistoriska värden är också frågor i det fortsatta planarbetet. Hänsyn ska tas till den pågående planeringen av Planiaområdet.

Detaljplanen för Gillevägen-Planiavägen var ute på samråd under hösten 2016. Planförslaget har efter samrådssynpunkter reviderats
och omarbetats.

Klicka på det streckade området söder om rondellen vid Nackanäsvägen. Du kan också zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.