Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sickla industriväg

Vi bygger om och rustar upp Sickla industriväg till en modern stadsgata med attraktiv gestaltning. Förbättringarna behövs när området förtätas med nya bostäder och arbetsplatser samt när Sicklas största knutpunkt för kollektivtrafik skapas intill vägens norra del.

Profilbild saknas

Armen Ohanian

projektledare

Kommunen har arbetat sedan 2016 med hur Sickla industriväg kan anpassas och utvecklas till en modern stadsgata redo att möta nya behov. Observera att det här projektet enbart gäller gatan, inte några hus som ligger utmed den.

Målet: En säker stadsgata


Illustration ur utbyggnads-pm

Trafikknutpunkt

Sickla industriväg går mellan Atlasrondellen vid Järlaleden och Värmdövägen. I den norra delen av vägen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt. Där kommer omstigning att ske mellan tunnelbanan, Tvärbanan, Saltsjöbanan och busstrafik.

Inom gångavstånd från knutpunkten finns också Sickla köpkvarter, skolor och bostadsområden. Att skapa en bättre framkomlighet och tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafikresenärer är en viktig del av ett hållbart trafiksystem när stadsmiljön utvecklas och förtätas.

Förbättrar trafiksäkerheten

Kommunen planerar för flera trafiksäkerhetsåtgärder längs Sickla industriväg. I detta ingår bland annat:

  • Separerade och enkelriktade gång- och cykelbanor.
  • Tillgänglighetsanpassade övergångsställen med mittrefug.
  • Ny belysning.

Skärpta myndighetskrav bidrar också till att kommunen måste skapa mer utrymme inom den allmänna platsmarken för att ta hand om dagvatten lokalt.

Byggarbetena

I kommunens förberedelsearbete har fokus varit att skapa en trafiksäker och hållbar stadsgata med en attraktiv gestaltning. Arbetet har bedrivits i samråd mellan plan-, landskap- och stadsarkitekt och tekniskt sakkunniga inom olika områden.

Upprustningen av vägen omfattar bland annat schakt- och sprängningsarbeten, ledningsarbeten, finplanering, "möblering", belysning och trädplantering.

Entreprenaden samordnas med flera närliggande entreprenader och anpassas efter genomgående allmän trafik. Arbetena planeras tillsammans med fastighetsägare i området.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • En entreprenör etablerar sig för att kunna påbörja arbeten med vägen.
  • Arbeten i vägområdet beräknas att starta i mitten av januari 2019 och pågå till och med 2021 med start i södra delen av vägen.

Läs mer om genomförandet: Sickla industriväg - utbyggnads-pm

Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.