Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sickla industriväg

Vi rustar upp och bygger om Sickla industriväg. Förbättringarna behövs när området förtätas och Sicklas största knutpunkt för kollektivtrafik skapas intill vägens norra del. Målet är att skapa en modern stadsgata med trafiksäker miljö. Trafikpåverkande arbeten i vägområdet pågår.

Fredrik Lidberg

Fredrik Lidberg

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Hama Kadir

Kommunens byggledare

08-718 90 84

Vad händer nu och i nästa steg?

Sickla industriväg är avstängd för genomfart med motortrafik

 • Sickla industriväg är avstängd för genomfart med motorfordon under hela dygnet. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen.
 • P-huset på Smedjegatan, Järnvägsgatan med intilliggande verksamheter samt arbetsområdet för Nobelberget kan nås genom att köra ner Sickla industriväg norrifrån, via Värmdövägen.
 • Sträckan som stängs av är mellan Atlasrondellen och Järnvägsgatan och ingår i den första etappen av fyra. Första etappen planeras vara färdigbyggd hösten 2020. Därefter fortsätter arbetet med ytterligare tre etapper i riktning mot Sickla bro.
 • Avstängningen för genomfart med motortrafik gäller under hela byggtiden, det vill säga till gatan beräknas öppna i sin helhet våren 2022.
  För karta och mer information kring avstängningen av Sickla industriväg

En modern stadsgata

När Nacka växer och utvecklas behöver gatorna anpassas och utvecklas efter nya behov. I januari 2019 började arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern stadsgata med ökad trafiksäkerhet, trädplanteringar och mer plats för de som cyklar och går.

Projektet omfattar endast vägen, inte husen som ligger längs med vägen. Arbetet innefattar även ledningsomläggningar. Målet är att skapa en modern stadsgata med trafiksäker miljö och arbetet som helhet beräknas bli klar under våren 2022.


Illustration ur utbyggnads-pm

Trafikknutpunkt

Sickla industriväg går mellan Atlasrondellen vid Järlaleden och Värmdövägen. I den norra delen av vägen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt. Där kommer omstigning att ske mellan tunnelbanan, tvärbanan, Saltsjöbanan och busstrafik.

Inom gångavstånd från knutpunkten finns också Sickla köpkvarter, skolor och bostadsområden. Att skapa en bättre framkomlighet och tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafikresenärer är en viktig del av ett hållbart trafiksystem när stadsmiljön utvecklas och förtätas med bostäder och arbetsplatser.

Förbättrad trafiksäkerhet

Kommunen planerar för flera trafiksäkerhetsåtgärder längs Sickla industriväg, bland annat:

 • Separerade och enkelriktade gång- och cykelbanor
 • Tillgänglighetsanpassade övergångsställen med mittrefug
 • Ny belysning
 • Upprustningen omfattar även möblering och trädplantering.

Läs mer om genomförandet: Sickla industriväg - utbyggnads-pm

Du kan zooma och panorera i kartan. Det gula fältet är under utbyggnad.

Sidan uppdaterades: