Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Människor på trottoar och cykelbana längs med stadsgata.

Sickla industriväg

Vi rustar upp och bygger om Sickla industriväg. Förbättringarna behövs när området förtätas och Sicklas största knutpunkt för kollektivtrafik står inför en stor utveckling intill vägens norra del. Målet är att skapa en modern stadsgata med trafiksäker miljö.

Profilbild saknas

Benny Zimmerman

Kommunens byggledare

08-718 79 43

Profilbild saknas

Lars Fogelberg

Byggprojektledare

Vad händer nu?

En stadsgata börjar tar form

Arbetet med att bygga om Sickla industriväg fortsätter. Träd har planterats i växtbäddar på södra delen av gatan. Träden ökar trivseln, men växtbäddarna är viktiga eftersom de hjälper att ta upp mycket av vattnet från gatan vid regnväder.

Påverkan på trafiken

Sickla industriväg är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon under hela dygnet. P-huset i Sickla galleria nås norrifrån, via Värmdövägen. Järnvägsgatan med intilliggande verksamheter samt bostadsområdet Nobelberget nås via Järlaleden. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen.

Avstängningen för genomfart med motortrafik gäller fram tills gatan öppnar i sin helhet våren 2022.
För karta och mer information: Ändrad körväg på Sickla industriväg

En grön stadsgata

När Nacka växer och utvecklas behöver gatorna anpassas och utvecklas efter nya behov. I januari 2019 började arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en grön stadsgata med ökad trafiksäkerhet, trädplanteringar och mer plats för de som cyklar och går.


Illustration ur utbyggnads-pm

Förbättrad trafiksäkerhet

Kommunen planerar för flera trafiksäkerhetsåtgärder längs Sickla industriväg, bland annat:

  • Separerade och enkelriktade gång- och cykelbanor
  • Tillgänglighetsanpassade övergångsställen med mittrefug
  • Ny belysning
  • Upprustningen omfattar även möblering och trädplantering.

Läs mer om genomförandet: Sickla industriväg - utbyggnads-pm

Knutpunkt för kollektivtrafik

Sicklas knutpunkt är redan nu en central plats för resande med kollektivtrafiken, men blir ännu viktigare när Sickla utvecklas. Sickla industriväg leder fram till Sicklas knutpunkt för kollektivtrafik där byte enkelt kan ske mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

Nu pågår även utbyggnaden av nya tunnelbanan, med stationerna Sickla, Järla och Nacka. När den är klar 2030 kan du ta dig mellan Nacka och T-centralen på 12 minuter.
Läs mer: Region Stockholms webbplats: Blå linje till Nacka

Nobelberget och Sicklastråket

Till väster om Sickla industriväg ligger Nobelberget, som är en del av den pågående utvecklingen i Sickla. Här byggs bostäder, arbetsplatser, service och trivsamma mötesplatser.

Från Sickla industriväg nås även Sicklastråket, som håller på att färdigställas. Stråket knyter samman Sickla med Hammarby Sjöstad och är ett smidigt val för dig som går eller cyklar.
För mer information om projekten:
Nobelberget
Vad som händer i Sickla

Du kan zooma och panorera i kartan. Det gula fältet är under utbyggnad.

Sidan uppdaterades: