Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sickla stationshus

Området är beläget i anslutning till Sickla industriväg och till Tvärbanans och Saltsjöbanans stationsläge för hållplats Sickla, samt den kommande tunnelbaneuppgången för station Sickla. Projektet ska pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen.

Profilbild saknas

Matilda Sahl

kommunens projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu är samrådstiden av planförslaget för Sicka Stationshus avslutat. Tack för alla inkomna synpunkter!

Synpunkterna kommer nu att bearbetas och bemötas i en samrådsredogörelse. Granskning planeras till mitten av 2020.

Planförslaget möjliggör en utökad byggrätt för en ny, hög och väl gestaltad stationsbyggnad som även kan inrymma kontor, handel och hotell. Byggnaden kommer även att inrymma den västra tunnelbaneentrén till station Sickla och blir därmed en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken. Föreslagen stationsbyggnad kommer stärka stadsstrukturen och därmed skapa ett mer sammanhängande stadsrum i den aktuella delen av Sickla. Planförslaget möjliggör en hög exploatering i ett kollektivtrafiknära läge vilket innebär ett effektivt markutnyttjande. Planförslaget medger en hög byggnad om cirka 23 våningar vilket innebär att den kommer synas långt i stads- och landskapsbilden.

Samrådstiden avslutad

Under tiden 26 november 2019 till och med 8 januari 2020 fanns planförslaget tillgängligt för samråd.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall och fanns även tillgängliga på biblioteket i Dieselverkstan i Sickla och i Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Ett öppet hus, i form av drop-in, hölls i Nacka stadshus, Granitvägen 15, måndagen den 9 december 2019. Under det öppna huset fanns representanter från kommunen på plats för att svara på frågor. Representanter från Region Stockholm, nya tunnelbanan och byggaktör Atrium Ljungberg var också med.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra en ny, hög, väl gestaltad byggnad, av hög arkitektonisk kvalitet och med god helhetsverkan för stadsmiljön, för tunnelbaneändamål, centrumändamål, hotell och kontor.
Projektet ska bidra till att platsen blir en attraktiv och ändamålsenlig bytespunkt för kollektivtrafik; tunnelbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar.

Vad som avses att prövas i detaljplanen är tunnelbanestation, vänthall, handel, service och café/restaurang i en öppen bottenvåning. Högre upp i byggnaden prövas användningen kontor och hotell. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg önskar uppföra en byggnad om ca 23 våningar.

Startskede

Start-pm för projektet antogs den 2 maj 2018.

Projektområdet är beläget i anslutning till Sickla industriväg och till Tvärbanans och Saltsjöbanans stationsläge för hållplats Sickla, samt den kommande tunnelbaneuppgången för Sickla. På platsen finns idag inga byggnader, utan marken har använts som etableringsområde och byggarbetsplats i samband med utbyggnaden av Tvärbanans förlängning från Sickla Udde.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.