Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Traversen

Området ligger i östra delen av Sickla galleria nära entrén till den planerade tunnelbanan. Projektet ska pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen och möjliggöra cirka 60 nya bostäder och lokaler för handel.

Profilbild saknas

Matilda Sahl

kommunens projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Olika utredningar tas fram som blir underlag i det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Ett förslag beräknas vara klart kvartal 3, 2019, och då planeras för ett samråd.

Startskede

Start-pm för projektet antogs den 10 april 2018.

Projektområdet ligger i östra delen av Sickla galleria inom Sickla köpkvarter.
Sickla köpkvarter är ett område under förändring och pågående utbyggnad.

Syftet är att möjliggöra för cirka 60 nya bostäder med inslag av handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, nära entrén till den planerade tunnelbanan.

Projektet syftar även till att medverka till en levande och attraktiv
stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalité. Planarbetet ska också pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.