Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

På grund av driftstörningar går det just nu inte att ringa Nacka kommun. Du kan nå kommunens medarbetare via deras direktnummer eller chatta med oss. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär det orsakar, och hoppas att felet kan åtgärdas snarast möjligt. Jour och alternativa telefonnummer finner du under kontakt och öppettider.

Traversen

Området ligger i östra delen av Sickla galleria nära entrén till den planerade tunnelbanan. Projektet ska pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen och möjliggöra cirka 80 nya bostäder och lokaler för handel.

Fredrik Lidberg

Fredrik Lidberg

Kommunens projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 9 mars till och med 20 april 2020 fanns planförslaget tillgängligt för samråd. Samrådstiden är nu avslutad. Tack för inkomna synpunkter!
  • Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, samt på biblioteket i Dieselverkstaden i Sickla och i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.
  • Ett digitalt öppet hus hölls måndagen den 23 mars 2020.
  • Handlingarna från samrådet finns att läsa under fliken samråd under STATUS och HANDLINGAR
  • Nästa steg är Granskning som beräknas till början på 2021.

Planområdet ligger i östra delen av Sickla köpkvarter och omfattar cirka 300 kvadratmeter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en väl gestaltad tillbyggnad av det östra hörnet av Sickla galleria. I bottenplan planeras för centrumverksamhet och i de övre våningsplanen möjliggörs cirka 80 bostäder. Byggnaden om cirka 16 våningar är belägen invid en av de kommande tunnelbaneentréerna till station Sickla och kommer att markera platsen och verka som ett landmärke i stadsbilden. Området har kulturmiljövärden. Föreslagen byggnad ska samspela med omgivande stadsmiljö och stärka stadsstråken.

Flera stadsbyggnadsprojekt pågår i området. Nacka stad kallas det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön där projektet ingår.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen där området är utpekat som tät stadsbebyggelse. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Startskede

Start-pm för projektet antogs den 10 april 2018.

Projektområdet ligger i östra delen av Sickla galleria inom Sickla köpkvarter.
Sickla köpkvarter är ett område under förändring och pågående utbyggnad.

Syftet är att möjliggöra för cirka 60 nya bostäder med inslag av handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, nära entrén till den planerade tunnelbanan.

Projektet syftar även till att medverka till en levande och attraktiv
stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalité. Planarbetet ska också pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: