Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tollare port

Tollare Port blir entrén till den nya skärgårdsstaden Tollare. Här planeras för cirka 50 nya lägenheter i flerbostadshus. Några av lägenheterna kan bli gruppbostäder.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Profilbild saknas

Mikael Åsman

Projektchef Bonava

076-101 25 64

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Utbyggnaden är klar.

Startskede

Ett gemensamt start-pm för fyra detaljplaner godkändes av politikerna i kommunstyrelsen i juni 2007. Innan dess hade ett program för detaljplaneringen av hela Tollare-området antagits.

Detaljplanering

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Tollare Port i december 2012. Planen överklagades till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen men överklagandena avslogs. Detaljplanen vann laga kraft, det vill säga började gälla, i april 2014.

Kommunen är huvudsaklig markägare.

Kommunfullmäktige (KF) antog tomträttsavtalet med Bonava för detaljplanen Tollare Port den 12 december 2016.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: