Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tollare strand

Cirka 525 lägenheter i flerbostadshus och 50 i småhus samt handel och kontor ska byggas i Tollare strand av NCC. En busshållplats planeras, en strandpromenad och en småbåtshamn, samt en gångbro ut till Mårtens Holme.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Profilbild saknas

Johan Wikefeldt

Bonavas projektchef

072-5141993

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunen har tagit över driftansvaret för vägunderhåll för Hedenströms väg, Tollare torg, Barkerivägen samt den del av Tollarevägen som går västerut från korsningen Hedenströms väg/Tollarevägen och ansluter mot Barkerivägen.
  • Sommaren 2018 startade inflyttningen nere på kajen i Tollare marina. Det finns planer på att öppna en restaurang på kajen till sommaren 2019.
  • Allmänna anläggningar ska enligt planerna vara färdigutbyggda och klara för ett kommunalt övertagande våren 2020.
  • Lännerstaberget och Tollareberget ska bevaras som naturmark. Naturmarken och Mårtens holme ingår i Tollare naturreservat. Bron till Mårtensholme planeras att anläggas under vintern 2018/2019. Detsamma gäller anläggandet av småbåtshamnen.

Detaljplanering

Ett gemensamt start-pm för fyra detaljplaner godkändes av kommunstyrelsen i juni 2007. Innan dess hade ett program för detaljplaneringen av hela Tollareområdet antagits.

Detaljplanen, delplan 2, vann laga kraft (började gälla) i maj 2012. När detaljplanen för Tollarehöjden, delplan 3, vann laga kraft i februari 2013, så upphävdes strandskyddet för båda planerna. Därmed blev det möjligt att bygga ut området.

Ett förslag till ändring i detaljplanen antogs av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i december 2015 och vann laga kraft i januari 2016.

Ytterligare en ändring av detaljplan för Tollare trapp och strand var utställt för samråd 17 mars -11 april 2016. Syftet med ändringen är att till ändra byggnadshöjderna för delar av bebyggelsen utmed den allmänna trappan, så att planerade bostadshus ges en bättre anpassning till omgivande gator, trappförbindelse och angränsande bostadskvarter.

Ändringsförslaget antogs med förenklat planförfarande av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 18 maj och vann laga kraft den 16 juni 2016.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Tollare-projektet).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: