Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tollare strand

Cirka 525 lägenheter i flerbostadshus samt handel och kontor ska byggas i Tollare strand av NCC. Här planeras även en strandpromenad och en småbåtshamn, samt en gångbro ut till Mårtens Holme.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Profilbild saknas

Johan Wikefeldt

Bonavas projektchef

072-5141993

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Utbyggnaden är klar.
  • Bonava ska lämna över vattenområdet till kommunen under 2022.
  • Waxholmsbolaget beräknas börja trafikera Tollare under 2022.

Detaljplanering

Ett gemensamt start-pm för fyra detaljplaner godkändes av kommunstyrelsen i juni 2007. Innan dess hade ett program för detaljplaneringen av hela Tollareområdet antagits.

Detaljplanen, delplan 2, vann laga kraft (började gälla) i maj 2012. När detaljplanen för Tollarehöjden, delplan 3, vann laga kraft i februari 2013, så upphävdes strandskyddet för båda planerna. Därmed blev det möjligt att bygga ut området.

Ett förslag till ändring i detaljplanen antogs av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i december 2015 och vann laga kraft i januari 2016.

Ytterligare en ändring av detaljplan för Tollare trapp och strand var utställt för samråd 17 mars -11 april 2016. Syftet med ändringen är att till ändra byggnadshöjderna för delar av bebyggelsen utmed den allmänna trappan, så att planerade bostadshus ges en bättre anpassning till omgivande gator, trappförbindelse och angränsande bostadskvarter.

Ändringsförslaget antogs med förenklat planförfarande av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 18 maj och vann laga kraft den 16 juni 2016.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Tollare-projektet).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: