Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tollare strand

Cirka 525 lägenheter i flerbostadshus och 50 i småhus samt handel och kontor ska byggas i Tollare strand av NCC. En busshållplats planeras, en strandpromenad och en småbåtshamn, samt en gångbro ut till Mårtens Holme.

Profilbild saknas

Daniel Jakobsson

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Jenny Lindberg

Bonavas projektchef

070 589 70 89

Status och handlingar

  • På bergsplatån i Västra Hällmarken, i anslutning till naturreservatet, står nya småhus. Parallellt planeras och projekteras de kommande delområdena inom detaljplanen för Tollare Strand.
  • Utbyggnad av vägar och vatten- och avloppsledningar för den nya bebyggelsen pågår.
  • Lännerstaberget och Tollareberget, ska bevaras som naturmark. Naturmarken och Mårtens holme ingår i Tollare naturreservat.

Detaljplanering

Ett gemensamt start-pm för fyra detaljplaner godkändes av kommunstyrelsen i juni 2007. Innan dess hade ett program för detaljplaneringen av hela Tollareområdet antagits.

Detaljplanen, delplan 2, vann laga kraft (började gälla) i maj 2012. När detaljplanen för Tollarehöjden, delplan 3, vann laga kraft i februari 2013, så upphävdes strandskyddet för båda planerna. Därmed blev det möjligt att bygga ut området.

Ett förslag till ändring i detaljplanen antogs av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i december 2015 och vann laga kraft i januari 2016.

Ytterligare en ändring av detaljplan för Tollare trapp och strand var utställt för samråd 17 mars -11 april 2016. Syftet med ändringen är att till ändra byggnadshöjderna för delar av bebyggelsen utmed den allmänna trappan, så att planerade bostadshus ges en bättre anpassning till omgivande gator, trappförbindelse och angränsande bostadskvarter.

Ändringsförslaget antogs med förenklat planförfarande av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 18 maj och vann laga kraft den 16 juni 2016.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Tollare-projektet).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.