Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tollarehöjden

Utbyggnad har gjorts med cirka 100 lägenheter, 80 småhus, 2 förskolor samt äldreboende.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Profilbild saknas

Johan Wikefeldt

Bonavas projektchef

072-5141993

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Stora delar av området är färdigbyggt och inflyttat.
  • Nu pågår förberedande arbete inför markförläggningen av den kraftledning som går genom området. Det är Vattenfall tillsammans med Bonava som ansvara för denna markförläggning.

Detaljplanering

Ett gemensamt start-pm för fyra detaljplaner godkändes av kommunstyrelsen i juni 2007. Innan dess hade ett program för detaljplaneringen av hela Tollareområdet antagits.

Förutom bostäder innehåller detaljplanen olika servicefunktioner och verksamheter. All mark som förorenats av tidigare industriverksamhet har sanerats.

Detaljplanen vann laga kraft den 8 februari 2013. Den har ändrats genom tillägg (dp 546 och 562). De planerna vann laga kraft i september 2013 juli 2014.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Tollare-projektet)
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: