Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Första spadtag i Vikingshill

Vi bjuder in till första spadtag den 26 april, kl. 16.00–I7.30 på mobilmasttomten på Kummelnäsvägen. Du får möjlighet att träffa politiker och tjänstemän i kommunen och vi bjuder på kaffe och kaka.

Ombyggnadsarbetet beräknas pågå under två år men Vikingshillsvägen kommer att vara öppen för trafik under hela genomförandet. Det är kommunens entreprenör Veidekke Entreprenad AB som utför arbetet.

En ny gång- och cykelbana byggs utmed Vikingshillsvägen och busshållplatserna förbättras. Även en groddjurspassage byggs mellan våtmarken och Karbosjön.

Läs mer om projektet Vikingshillsvägen

Sidan uppdaterades: