Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Markanvisning av två fastigheter i norra Skuru

Två fastigheter i norra Skuru markanvisas av kommunen genom sluten budgivning. Området har nyligen fått upprustade gator samt anslutits till kommunens vatten- och avloppsnät.

Måndagen den 13 januari 2020 besutade kommunstyrelsen att två fastigheter i Norra Skuru ska markanvisas till högstbjudande köpare. Fastigheterna är planlagda för bostadsändamål och det är möjligt att söka bygglov för småhus i form av villor, radhus, kedjehus eller parhus.

karta två fastigheter norra Skuru.png

Den större fastigheten, Sicklaön 40:18 är på 12 017 kvadratmeter och ligger precis söder om Skurusundsvägen. Grannfastigheten Sicklaön 40:19 är på 4 334 kvadratmeter och ligger norr om Skurusundsvägen.

Försäljningen sker genom slutet anbudsförfarande och det går att lämna anbud antingen på den ena eller på båda fastigheterna. De båda fastigheterna är tillsammans värderade till 83 miljoner kronor.

Läs mer om markanvisningen här

Sidan uppdaterades: