Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nya arbetsplatser, bostäder och handel planeras i östra delen av Sickla köpkvarter

Sickla fortsätter att utvecklas till en tätare och mer blandad, innehållsrik stadsmiljö. Den stora parkeringen och de låga byggnaderna i östra delen av köpkvarteret föreslås omvandlas till bostäder, kontor och nya mötesplatser, precis intill den nya tunnelbanestationen.

Nu börjar arbetet med att undersöka möjligheterna att, i ett mycket centralt läge i Sickla, skapa cirka 500 nya bostäder och upp till 7000 nya arbetsplatser. Syftet är att skapa en attraktiv stadsmiljö i ett centralt och kollektivtrafiknära läge med bra förutsättningar för boende, besökare och näringsliv.

Projektet, som heter Tryckluftsfabriken, startade formellt när kommunstyrelsen antog start-pm den 7 juni 2021. Namnet ”Tryckluftsfabriken” kommer från Sicklas ståtliga industriella arv som nu är en viktig komponent för Sicklas karaktär och trivsel.

Tryckluftsfabriken,Sickla_visionsbild-670.jpg

Nya bostäder, arbetsplatser och nya mötesplatser

Tanken är att omvandla nuvarande område med markparkeringar och låga byggnader till en tätare stadsbebyggelse med kvarter för kontor och bostäder med olika verksamheter i bottenvåningarna, som till exempel restauranger och butiker, som skapar en trygg stadsmiljö. Projektet ska även planera för en förskola i området, offentliga platser och skapa nya trevliga promenadvägar.

Tanken är också att skapa en liten park mitt i området och tillsammans med träd utmed gatan växer en grönare stadsmiljö fram.

Ett förslag arbetas fram

Ett förslag till hur området kan komma att se ut presenteras vid samråd, vilket beräknas till slutet av 2021.

Tryckluftsfabriken, område..jpg

Det markerade området visar projektområdet.

Läs gärna mer om projektet.
Läs mer om Sicklas utveckling.

Visionsbild: Atrium Ljungberg

Sidan uppdaterades: