Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tyck till om ett av Centrala Nackas nya kvarter

Nu tas nästa steg för ett nytt naturnära kvarter vid den blivande tunnelbanestationen Järla, i naturbana Centrala Nacka. Efter att ha lyssnat på Nackabornas synpunkter presenteras nu ett nytt förslag med generellt lägre hus där bostäderna anpassas bättre till platsen. Idag startar granskningsperioden för projektet Järla stationsområde norr, här kan du läsa mer och tycka till om förslaget.

Två nya torg med mötesplatser, grönska och cykelparkering gör platsen levande. Här finns också plats för caféer, butiker och distansarbete i entréplanen liksom entré till tunnelbanan.

Området ligger direkt öster om Nacka kyrkas kyrkogård och norr om Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla. Här planeras cirka 300-400 bostäder som är jämnt fördelade på två kvarter och med plats för verksamhetslokaler i entréplan och tunnelbaneentré i ett av husen.

Efter synpunkter som kom in på samrådet i början av 2020 har förslaget arbetats om. Höjden på husen har generellt sänkts till 4-7 våningar. Ljusinsläpp mellan husen har ökats så att bakomliggande topografi och grönska synliggörs.

Mot Kyrkstigen anpassas bostäderna till platsen genom att formen på tak samt fasadmaterial och -färg anspelar på sekelskifteshusen i Birka. Bostäderna närmast Kyrkstigen och kyrkogården har lägre höjd för att svara mot den småskalighet som finns där.

Gestaltningen av det högre huset i det östra kvarteret anspelar på den äldre industribebyggelsen i Järla sjö och har höjts från elva till sexton våningar.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du kan vara med och tycka till på granskningen som pågår den 21 september till den 19 oktober 2021.

Beslut om antagande av detaljplanen är planerat till våren 2022.

Visionsbild. Det västra kvarteret, mot Kyrkstigen. Illustration: ALM/Semrén & Månsson arkitekter/ZynkaVisual
jarla_norr_gata_670x315.jpg

Naturnära kvarter med levande mötesplatser

På platsen blir det två nya torg, ett övre och ett nedre som förbinds med en trappa med sittplatser och planteringar. På torgen blir det grönska, sittplatser och cykelparkeringar och området får belysning även kvällstid för ökad trygghet. I husens entréplan finns plats för verksamheter som caféer, butiker, distansarbete och cykelpool, vilket ger platsen liv och rörelse. Nya träd, buskar och blommor planteras i området och en rad med över hundra år gamla ekar som kantar den gamla Kyrkstigen bevaras.

Saltsjöbanan och busshållplatser ligger en kort promenad bort. Det är även nära till natur och vatten som skogen i Ryssbergen, blivande badplats i Kyrkviksparken och havsnära Svindersviken. Birkaberget med dess natur ligger strax norr om planområdet.

Inspirationsskiss ur gestaltningsprogrammet för Järla norra stationstorg och gator, vy mot söder, pelarsal av uppstammade träd. Illustration Mandaworks.
torg.jpg

En del av Centrala Nacka

I Centrala Nacka växer en ny stadsdel fram i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur och stad. Etappvis utvecklas nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadspark, caféer, restauranger, butiker, service, idrott, skolor och kultur. Här skapar vi stadskvarter där naturen får ta större plats med gröna och urbana mötesplatser och stråk samt med gångavstånd till vatten och uppskattade grönområden.

Bildtext till ingressbilden: Visionsbild. Västra kvarteret, mot Värmdövägen. Illustration: ALM/Semrén & Månsson arkitekter/ZynkaVisual.

Sidan uppdaterades: