Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ishallar på västra Järlahöjden utreds

Huvudinriktningen är att de två nya ishallar som behöver byggas när dagens anläggningar på Järlahöjden måste ersättas ska placeras på – västra Järlahöjden, beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 23 november.

Frågan om ishallarnas placering har utretts på nytt under hösten, sedan kommunstyrelsen satte stopp för planen att placera dem vid Ektorpsvägen, strax norr om Ektorps centrum. Läs mer om det här

Fyra platser har undersökts

Tjänstepersoner på enheten för fastighetsförvaltning och på exploateringsenheten Nacka stad fick i uppdrag att i samarbete med planenheten undersöka fyra utpekade platser som möjliga för nya ishallar: Myrsjö sportcentrum, Skurubrons västra fäste, Gamla Landsvägen söder om Värmdöleden och den så kallade TDU-tomten i Duvnäs utskog, där kommunen i dag bland annat har sina lokaler för vägdrift och underhåll. Dessutom skulle de aktivt söka efter ytterligare möjliga platser i kommunen.

Tillbaka till Järlahöjden

Utredningen visade att endast en av dessa tomter var lämplig att använda inom de närmaste åren, och det var TDU-tomten. Men även en annan plats lyftes fram i förslaget till politikerna som värd att utreda: Marken direkt väster om Nacka gymnasium och söder om Värmdöleden, alltså endast ett par hundra meter väster om den plats där dagens ishallar ligger.

Lokalisering ishallar.jpgBilden visar det område på västra Järlahöjden, söder om Värmdöleden, som ska utredas vidare. Uppe till höger syns en av dagens två ishallar.

I stället för att gå vidare med båda dessa alternativ beslutade KSSU att endast Västra Järlahöjden ska utredas vidare. Beslutet går vidare till kommunstyrelsen för beslut den 29 november. Om platsen bedöms som lämplig efter en fördjupad utredning kommer en ny detaljplan att behöva tas fram för området innan investeringsbeslut kan fattas.

Sidan uppdaterades: