Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Naturreservat och bostäder till Centrala Nacka

Måndagen den 21 februari beslutade kommunfullmäktige att bilda Ryssbergens naturreservat. Det blir Nackas sextonde naturreservat. Samtidigt fattades beslutet att anta en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde i Centrala Nacka.

Efter att ett ärende om att bilda naturreservat och att skapa ett bostadsområde närmast Värmdövägen i Ryssbergen behandlats i flera instanser fattade kommunfullmäktige den 21 februari beslutet att inrätta Nackas sextonde naturreservat; Ryssbergens naturreservat.

Ännu högre naturvärden efter brand

Det nya naturreservatet blir ett av Nackas minsta, men har mycket höga naturvärden. Området är kraftigt kuperat och varierat. Här finns både kala klipphällar, flera hundra år gamla tallar och ädellövskog. Många arter av vedlevande insekter, fåglar, lavar och svampar går att hitta här, och artrikedomen har blivit ännu större sedan området härjades av en skogsbrand 2018.

Bostäder med närhet till natur och stad

visionsbild.jpg
Visionsbild över föreslagna bostadskvarter sett från skogen i norr. Illustration: ÅWL.

Kommunfullmäktige beslutade ockå att anta detaljplanen för det nya bostadsområdet Ryssbergen, som blir en del av Centrala Nacka. Här kommer bostäderna att integreras i naturen, med närhet till och utsikt mot skogen, samtidigt som det bara är några minuters promenad till tunnelbanan, bussterminal, Saltsjöbanan och hela det växande utbudet av idrott, skolor, service, restauranger och butiker i Centrala Nacka. Genom den nya detaljplanen ska naturreservatet också få fler entréer så att fler kan besöka området.

Detaljplaneområdet Ryssbergen ligger precis norr om Värmdöleden och är i dag stört av buller från trafiken. Därför planeras en lång verksamhetsbyggnad längs med motorvägen, som kommer att skärma av och skydda bostadskvarteren. Totalt får området Ryssbergen mellan 400 och 600 bostäder, en förskola och verksamhetslokaler.

Läs mer om planerna i Ryssbergen i en nyhet som publicerades den 14 januari 2022, inför att ärendena skulle behandlas i natur- och trafiknämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Sidan uppdaterades: