Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen anpassas för framtiden

Som en del av Centrala Nackas utveckling ska nästa etapp av Värmdövägen byggas om till en grön och trygg stadsgata med butiker, mötesplatser och torg längs vägen. Viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden.

Igår togs ett viktigt steg i planeringen när ett ärende om hur nästa etapp av Värmdövägen ska byggas om behandlades i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Längs den gröna stadsgatan som blir trafiksäker för gående, cyklister och kollektivtrafik skapas plats för verksamheter och entréer i bottenvåningarna, sittplatser och torg. Under Värmdövägen finns ett huvudstråk för teknisk infrastruktur som anpassas för fler Nackabor i framtiden. I gatan läggs nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering ner.

torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpgSkiss från gestaltningsprogrammet för Värmdövägen som visar ett torg med angränsande gång- och cykelväg på Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. Illustration Mandaworks.

Framkomligheten under byggtiden är högt prioriterad och Nacka kommun tittar på lösningar för att minimera störningar i trafiken.

gestaltningsprogrammet-670px.jpg

Skiss från gestaltningsprogrammet för Värmdövägen.

Från genomfartsväg till levande stadsgata

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser skapas och ny bebyggelse med blandad arkitektur växer fram. Värmdövägen ska vara framkomlig för alla trafikslag, men gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Förbättrad infrastruktur för gång och cykel i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö bjuder in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling.

Det blir även enklare att ta sig vidare till Nackas naturområden, badsjöar och strandpromenader. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

Politiskt beslut i mars

Igår behandlade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ärendet om hur Värmdövägen, sträckan mellan Sickla bro i väster och korsningen Lillängsvägen/Värmdövägen i öster, ska byggas om. Ärendet går nu vidare för att behandlas i kommunstyrelsen och för slutligt beslut i kommunfullmäktige, preliminärt i mars 2022. Denna sträcka av Värmdövägen beräknas vara helt klart år 2029.

En del av Värmdövägen och Vikdalsvägen, sträckan mellan Lillängsvägen på Värmdövägen och Griffelvägen på Vikdalsvägen, byggs redan nu om till trygg och grön stadsgata med utbyggd infrastruktur under gatan. Arbetet startade hösten 2020 och beräknas vara klart 2023.

Läs mer om projektet Värmdövägen

En del av Centrala Nacka

I Centrala Nacka växer en ny stadsdel fram i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur och stad. Etappvis utvecklas nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadspark, caféer, restauranger, butiker, service, idrott, skolor och kultur. Här skapar vi stadskvarter där naturen får ta större plats med gröna och urbana mötesplatser och stråk samt med gångavstånd till vatten och uppskattade grönområden. När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar det tolv minuter från T-Centralen till Centrala Nacka.

Sidan uppdaterades: