Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Juni

Nya bostäder föreslås vid Finnberget - mellan Kvarnholmen och Henriksdal

Nordvästra Nacka fortsätter att utvecklas till en tätare, mer blandad och innehållsrik stadsmiljö. Möjlighet till nya bostäder med utsikt mot Svindersviken kommer att utredas.

Nu börjar arbetet med att se om det är möjligt att skapa cirka 425 nya bostäder med verksamhetslokaler i bottenvåningarna vid Finnberget, mellan Henriksdal och Kvarnholmen. Projektet heter Södra Finnberget, vilket startade formellt när kommunstyrelsen antog start-pm den 13 juni 2022.

Nya bostäder med söderläge mot Svindersviken

Tanken är att skapa en aktiv, levande, trygg och tillgänglig stadsmiljö med bra förutsättningar för boende, besökare och näringsliv. Blandningen mellan bostäder och verksamhetslokaler i bottenvåningarna kommer skapa en attraktiv och blandad stadsmiljö.

Projektet kommer även utreda möjlighet till ny förskola i området samt möjliggöra allmänt tillgängliga promenadstråk utmed stränder och kajer.

Området kommer att delas upp i två detaljplaner med olika tidplaner.

De påtänkta bostäderna kommer att ha utsikt mot Svindersviken, med närhet till strandpromenad utmed norra stranden av Svindersviken. Läget är attraktivt med närhet till vatten, kommunikationer, grönområde och handel samt nära till Stockholm.

Det industriella arvet tas tillvara

Platsens industriella historia ska tas tillvara vilket kommer att bidra till att ge området en egen identitet. Det industriella arvet planeras att tas upp i områdets bebyggelsestruktur, utformning och arkitektur.

Ett förslag arbetas fram

Ett förslag till hur området kan komma att se ut kommer presenteras vid samråd, vilket beräknas ske under 2023. Har du frågor under tiden är du välkommen att kontakta projektledarna. Kontaktuppgifter finns på projektets webbplats.

Bild1- Sodra Finnberget_680.jpg

Det markerade området i rött visar projektområdet.

Läs gärna mer om projektet.

Nacka stad utvecklas till en tät och levande stadsdel med närhet till natur och hav. Läs gärna mer om Nacka stad.

Sidan uppdaterades: