Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Södra Finnberget

Området är beläget mellan Henriksdal och Kvarnholmen. Projektet går ut på att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med bostäder som har verksamhetslokaler i bottenvåningarna, undersöka möjlighet till förskola samt möjliggöra allmänt tillgängliga promenadstråk utmed stränder och kajer.

Profilbild saknas

Sofia Gregorsson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Exploateringsingenjör

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunstyrelsen antog start-pm för Södra Finnberget den 13 juni 2022.
  • I projektet ingår två detaljplaner, "Hantverkshuset" och "Utblicken och Förmansbostaden".

Projektets syfte

Det övergripande syfte är att undersöka och möjliggöra en långsiktigt attraktiv stadsmiljö i ett centralt läge som bidrar till att nordvästra Nacka stad utvecklas med huvudsakligen bostäder men även andra funktioner som bidrar till en levande och blandad miljö. Detta i enlighet med Nacka kommuns översiktsplan.

Området som avses är beläget på Finnbergets sydsluttning mellan Henriksdal och Kvarnholmen. Det planeras för två detaljplaner, ”Hantverkshuset” och ”Utblicken och Förmansbostaden”.

Förslagen som ska prövas innehåller cirka 400 nya bostäder, med publika lokaler i byggnaders bottenvåningar i områden där många människor rör sig och vistas, vilket ska bidra till en attraktiv, trygg och blandad stadsdel. Projektet kommer också möjliggöra allmänt tillgängliga promenadstråk utmed stränder och kajer i området.

Platsens industriella historia planeras att tas tillvara vilket kommer att bidra till att ge området en egen identitet, i områdets bebyggelsestruktur, utformning och arkitektur.

De föreslagna bostäderna kommer ha söderläge mot Svindersviken, med närhet till strandpromenad utmed norra stranden av Svindersviken. I förslaget ska även möjlighet till en ny förskola prövas. Läget är attraktivt med närhet till vatten, kommunikationer, grönområde och handel. Projektområdet är inom den röda gränsen, som kartbilden visar.

Bild1- Sodra Finnberget_680.jpg

Sidan uppdaterades: