Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Plats för nya resvägar i Centrala Nacka

Under vecka 28 och 33 kommer träd tas ner i Centrala Nacka, vid avfarten Trafikplats Nacka och Griffelvägen och Granitvägen. Att ta ner träden är en förberedelse inför höstens flytt av Fyrbåksrondellen. På sikt kommer det växa fram nya kvarter, gator och torg på platsen invid den framtida stadsparken och tunnelbanans nya station Nacka.

Nu skapas utrymme för en ny trafiklösning i Centrala Nacka i och med flytten av Fyrbåksrondellen. Flytten görs för att trafiken ska flyta så bra som möjligt under bygget av nya tunnelbanan. För att frigöra yta måste ett sextiotal träd tas ner.

Den nya placeringen av rondellen kommer att ligga kvar närmaste åren. På sikt kommer området bli en del av stadsbilden med bostadskvarter, gator och torg invid den framtida stadsparken och tunnelbanans station Nacka.

Träd tas ner i två omgångar

  • Under vecka 28 kommer cirka tio träd tas ner mellan avfartsrampen Nacka trafikplats och Griffelvägen samt vid Granitvägen.
  • Under vecka 33 kommer cirka femtio träd tas ner mellan Griffelvägen och Granitvägen.

Trafiken kan påverkas i mindre omfattning när träden tas ner, följ skyltning på plats.

Centrala Nacka

I Centrala Nacka växer fler bostäder, butiker, restauranger och caféer fram och på sikt även en stadspark.
Läs mer här: Centrala Nacka | Nacka kommun

Region Stockholm bygger tunnelbanans förlängning av Blå linje till Nacka. I Centrala Nacka pågår bygget av station Nacka. Under marken sprängs det för spårtunnlar och stationsutrymme. Arbeten pågår vid Vikdalsbron och väster om Fyrbåksrondellen och i Jarlaberg. 2030 kan du ta tunnelbanan till T-centralen på 12 minuter.

Läs mer om utbygganden av nya tunnelbanan på Region Stockholms webbplats:
Blå linje till Nacka - Nya tunnelbanan
Centrala Nacka - Nya tunnelbanan

Sidan uppdaterades: