Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu fortsätter utvecklingen av Jarlabergsvägen

Här skapas ett tydligare centrum med mer service, ett bättre torg, mer grönska och nya bostäder. I slutet på oktober börjar rivningsarbetet av det tidigare centrumet och marken förbereds inför den kommande bebyggelsen.

Ett levande centrum

Jarlabergsvägen får fler träd och blir tryggare för gående och cyklister. Torget får mer grönska, sittplatser och cykelparkering. Fyra nya punkthus med 114 bostäder och sammanhängande bottenvåningar byggs. I gatuplan skapas utrymme för verksamheter som ska bidra till en levande gatumiljö. När tunnelbanan till Nacka byggts ut 2030 får Jarlaberg en egen entré en kort promenad från centrum. Läs mer om nya tunnelbanan.

Tidplan

  • Oktober/november 2022: Byggaktören ALM Småa Bostad börjar riva centrumbyggnaden och förbereder sedan marken för att börja bygga. Återvinningscentralen är kvar under rivningen men kommer tas bort när nybyggnationen börjar.
  • Våren/sommaren 2023: Nacka kommun börjar arbetet med att göra om Jarlabergsvägen till en trygg och grön stadsgata samt förbättrar torget och parken.
  • 2023: Bostäderna börjar byggas.
  • 2025: Bostäder och verksamhetslokaler är klara för inflyttning.

Kontakt

Frågor om byggnation av nya bostäder: ALM Småa Bostad, info@alm-smaa.se. Frågor om arbeten på Jarlabergsvägen, torg och park: Nacka kommun, info@nacka.se

Nya resvägar till Jarlaberg och Nacka strand

Det ska vara lätt att ta sig mellan olika områden i Nacka och hösten 2021 byggde Nacka kommun en förbindelseväg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222. Nu används vägen till byggtrafik för utbyggnaden av nya tunnelbanan. När trafikplats Skvaltan är ombyggd kommer vägen att öppna för allmänheten. Läs mer om arbetet med Skvaltans trafikplats.

Bakgrund

2015 antog kommunstyrelsen start­-PM för Jarlabergsvägen vilket innebar startskottet för att börja planera för området. Efter det har Nacka kommun bjudit in medborgarna till samråd och gjort ett antal utredningar med hänsyn till bland annat miljö och trafiksituation. Nacka kommun arbetar nu med planeringen av gata, torg och park.

Jarlabergsvägen – en del av Centrala Nacka

I Centrala Nacka skapas nya bostadskvarter med plats för grönska, butiker och restauranger. Fotbollsplaner, sporthallar och skolor tillsammans med stadspark, nya torg och spännande arkitektur gör stadsdelen trivsam och levande. Här blir det lätt och tryggt att gå, cykla eller åka buss och när tunnelbanan till Nacka har byggts ut 2030 åker du till T-centralen på 12 minuter. Och natur och hav är fortfarande nära. Läs mer om det framväxande Centrala Nacka, där det urbana och naturen möts på nya sätt: nacka.se/centralanacka och centralanacka.se

Sidan uppdaterades: