Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Träd på Värmdövägen tas bort och ersätts av nya

Fredagen den 20 januari kommer träd att tas ned utmed Värmdövägen. De står illa till och kommer inte att kunna vara kvar i det vägutrymme som växer fram utmed den moderna stadsgatan.

I samband med att Värmdövägen byggs om från genomfartsväg för bil till en modern stadsgata så läggs också nya ledningar för vatten och avlopp, el, fjärrvärme samt fiber. När sträckan vid Nacka Forum nu är klar går arbetet vidare under januari utmed Värmdövägen.

De träd som tas ned på grund av utrymmesbrist kommer att ersättas av ny växtlighet när Värmdövägen blir en del av den levande staden med bland annat butiker och verksamheter i gatuplan samt nya bostäder.

Det är årstid och väderlek som avgör när det är möjligt att utföra plantering av träd och annan växtlighet. En del planteringsarbete kvarstår vid etappen närmast Nacka Forum och kommer att slutföras under våren 2023.

Läs mer om Värmdövägsprojektet.

Sidan uppdaterades: