Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Träd på Värmdövägen tas bort men kommer ersätts av nya

Under vecka 13 kommer träd att tas ned utmed Värmdövägen. De står illa till och kommer inte att kunna vara kvar på grund av ombyggnationen.

För att säkra infrastrukturen för Nackaborna i framtiden kommer det under gatan dras nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering.

De träd som behöver tas ned kommer att ersättas av ny växtlighet när Värmdövägen blir en del av den levande staden. De träd som ska vara kvar får ett extra yttre skydd för att rotsystem, stam och krona ska klara sig väl under ombyggnadsprocessen.

Det är årstid och väderlek som avgör när det är möjligt att utföra plantering av träd och annan växtlighet.

Från genomfartsled till levande stadsgata

Som en del av Centrala Nackas utveckling byggs Värmdövägen och en del av Vikdalsvägen om till en grön och trygg stadsgata med butiker, mötesplatser och torg längs vägen.

Den framtida stadsgatan bjuder in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

Läs mer om Värmdövägsprojektet.

Sidan uppdaterades: