Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sprängningsarbeten på Värmdövägen

Värmdövägen är inne i ett starkt utvecklingsskede med många arbeten som pågår samtidigt. Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. I maj startar sprängningsarbeten vid Sickla bro och längs sträckan Finntorp–Järla. Under gatan ska nya ledningar dras och Sickla bro ska ersättas.

VAD?


På uppdrag av Nacka kommun kommer Skanska utföra sprängningsarbeten på Värmdövägen, vid Sickla bro och längs sträckan Finntorp–Järla.

VARFÖR?

Ledningar för vatten, avlopp, el, tele, värme, fiber och dagvatten under Värmdövägen ska förstärkas och anpassas efter de moderna behov vi har idag och i framtiden.
Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Den nya bron beräknas vara klar och öppna för trafik igen våren 2024.

HUR?

Berg kommer tas bort för att få plats med nya, djupa och större ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme. Alla fastigheter och verksamheter som är vibrationskänsliga och ligger inom 50 meter från sprängplatsen har besiktigats innan sprängning utförs. Vibrationsmätare monteras på byggnader för att
mäta påverkan från eventuella vibrationer från sprängningarna.

NÄR?

Sprängningsarbetet startar maj 2023 och kommer att pågå till februari 2024.Merparten av sprängningarna vid Sickla bro kommer utföras juni–augusti 2023.
Vi kommer spränga på fasta tider under vardagar klockan 10.00, 12.00 och 14.00, samt en reservtid klockan 17.00, dock inte varje tillfälle och inte heller kontinuerligt under hela perioden. Vid sprängningarna används ljudsignal.
Löpande veckovis information om pågående arbeten finns på
nackastadblogg.skanska.se

SMS-avisering?

Om du önskar en sms-avisering 30 minuter innan sprängning, skicka ett sms till nummer 073-336 02 52 och ange ditt namn.

Vi bygger för framtiden

Den framtida stadsgatan ska ha breda gång- och cykelbanor, belysning, träd och grönska. Under gatan ska nya ledningar säkra infrastrukturen för Nackaborna. Närhet till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter kommer att uppmuntra fler att gå eller cykla till bussen, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

HAR DU FRÅGOR KONTAKTA

Nacka kommuns kontaktcenter: 08-718 80 00, info@nacka.se
Byggprojektledare William Bluum.
Håll dig uppdaterad på: nacka.se/varmdovagen

Sidan uppdaterades: