Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppdrag på gång – konstnärlig gestaltning vid snedkabelbron i Orminge

I samband med att Kanholmsvägen breddas under 2023, kommer backstagsfundamenten till bron att flyttas och omgestaltas. Befintliga fundament rivs och ersätts av två nya i betong. Dessa backstagsfundament får en kraftigare dimensionering och blir mer synliga i gaturummet än de tidigare.

Vi behöver nu konstnärliga och kreativa förslag på hur ett verk som passar platsen kan adderas på eller vid de nya backstagsfundamenten.

Orminge centrum utvecklas till ett tryggt, tillgängligt och levande lokalcentrum. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas cirka 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Vill du medverka i upphandlingen som sker via Kommers, behöver du i ett första steg ansöka om att delta i Nacka KreatörsPool, klicka på denna länk som går till Nacka KreatörsPool.

Ansökan ska vara registrerad senast den sista oktober.

Välkommen med din ansökan!

Sidan uppdaterades: