Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka KreatörsPool

Hela Nacka växer och fram till år 2030 beräknar vi att konst för upp till en miljard kommer produceras. Nacka KreatörsPool fungerar som en kompetensbank och riktar sig till professionella kreatörer och konstnärer samt till operativa projektledare och konstkonsulter som är intresserade av uppdrag inom ramen för Konsten att skapa stad i Nacka kommun.

Nacka KreatörsPool

Nacka KreatörsPool fungerar som en kompetensbank och riktar sig till professionella aktörer som är intresserade av uppdrag inom ramen för Konsten att skapa stad i Nacka kommun. KreatörsPoolen är indelad i två kompetensområden:

 • Kreatörer & Konstnärer
 • Operativa projektledare & Konstkonsulter

Du kan lämna ditt anbud (ansöka om att vara med i poolen) på antingen den ena eller den andra.

Hur gör jag när jag ska ansöka till poolen?

För komma med i poolen så behöver du ansöka genom att skapa ett "anbud". Att skapa ett anbud betyder i det här sammanhanget helt enkelt att du gör en ansökan till att vara med i poolen. Om du uppfyller kriterierna för att vara med i poolen och din ansökan godkäns, så får du information om de uppdrag som är aktuella och har möjlighet att lämna nya anbud för olika specifika uppdrag.

Det betyder således att du inte lämnar ett anbud på ett specifikt uppdrag i första läget, utan endast att du ansöker om att vara med i poolen.

När du klickar på den orangea rektangeln nedan, kommer du till den sida där du lämnar ditt anbud/ansökan.

Stegen fram - gör så här:

Innan du lämnar ditt anbud/gör en ansökan, är det viktigt att du läser på vad Konsten att skapa stad handlar om. Här kan du läsa om Konsten att skapa stad.

 1. Klicka på den orangea rektangeln nedan så kommer du till den sida där du lämnar ditt anbud.
 2. Klicka på ”Skapa anbud” i kolumnen till vänster
 3. Läs och godkänn förutsättningar genom att bocka i alla rutor under ”Skapa E-anbud”
 4. Klicka på ”Godkänn och skapa anbudet”
 5. Välj vilket anbudsområde du ska ansöka om att kvalificera dig för under ”Anbudsområde” i kolumnen till vänster. Alternativen är 1) Konstnärer & Kreatörer 2) Konstkonsulter & Operativa projektledare
 6. Acceptera kvalificeringskraven under ”Anbudsformulär” i kolumnen till vänster.
 7. Läs och godkänn villkoren för att lämna anbud genom att bock i alla rutor och sedan klicka på ”Lämna in ditt anbud nu” under ”Anbudsinlämning” i kolumnen till vänster.
 8. Vänta ett par veckor tills vi har haft möjlighet att granska ansökan/anbudet.
 9. Du får besked om godkännande eller avslag. Efter godkänd ansökan är du med som potentiell leverantör i poolen, och får löpande all information om aktuella utlysningar och uppdrag inom ramen för Konsten att skapa stad i Nacka kommun. Du väljer själv vilka uppdrag du vill lämna anbud på (dvs är intresserad av).

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta "poolskötare" Camilla Blomdahl på inköpsenheten. Mail: camilla.blomdahl@nacka.se Telefon: 08 718 91 84 Sms: 070 431 91 84

Aktuella utlysningar

Är du kvalificerad i poolen får du information om alla aktuella utlysningar. Du kan också läsa om aktuella utlysningar här. Du kan också läsa om aktuella utlysningar här.

Frågor och svar

Varför har ni startat Nacka kreatörspool?

Behovet av konstnärs- och kreatörstjänster kommer öka i takt med att vi skapar Nacka stad och utvecklar hela Nacka. Kommunen saknade avtal för konstnärer, kreatörer och andra liknande tjänster och en upphandling behövde göras. Nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) ger upphandlande myndigheter möjlighet att använda sig av så kallade dynamiska inköpssystem.

Dynamiskt inköpssystem (DIS) - vad är det?

Nacka kommun är först i Sverige med att använda sig av denna modell för upphandling av offentliga gestaltningsuppdrag. Det är vi stolta och glada över, då det ger alla som uppfyller grundkritererna en möjlighet att komma in på spelplanen och bidra till utvecklingen av hela Nacka. Systemet är också den lösning som bäst uppfyller kommunens behov av struktur och styrning av dessa tjänster.

Fördelarna är att systemet ger tillgång till ett brett urval av anbud, och inte är begränsat till några få bestämda avtalsparter såsom ramavtal är. Nya leverantörer kan ansluta efter hand. Systemet är en bra lösning för att attrahera små och medelstora leverantörer men även aktörer som inte är vana vid offentlig upphandling, då det är ett enkelt kvalificeringsförfarande och leverantörer kan ansöka om kvalificering när som helst - och det är fritt att gå ur när som helst.

Du kan läsa mer om dynamiska inköpssystem här.

Hur går jag ur poolen om jag ångrar mig?

Om du skulle ändra dig och vill gå ur poolen skickar du helt enkelt ett mail till kommunens "pool-skötare" som i dagsläget är Camilla Blomdahl (se ovan), inköpare på inköpsenehten. Camilla avregistrerar kvalificereingen genom att ta bort ansökan och avtalet. Historiken av ansökan ligger kvar i systemet men du är inte en del av poolen.

Vad betyder enstegsförfarande & tvåstegsförfarande?

Vid uppdrag så finns två olika förfaranden för att komma fram till vem eller vilka som får uppdraget.

Vid enstegsförfaranade skickas en uppdragsförfrågan ut i poolen och en leverantör för uppdraget väljs bland de intresserade utifrån referensuppdrag. Exemplet nedan (muralmålning) var ett enstegsförfarande. Det kan förekomma i vissa fall där tid eller andra faktorer påverkar processen.

Vid tvåstegsförfarande väljs ett antal leverantörer ut som mot ersättning skissar förslag, en jury väljer en leverantör som slutligen får uppdraget. Tvåstegsförfarande är det mest förekommande förfarandet. En "jury" behöver inte vara vad vi traditionellt tänker på, dvs professionella inom konstområdet. Det kan vara medborgare/boende i aktuellt område också. Inom Konsten att skapa stad är medskapande viktigt.

Varför måste jag fakturera med E-faktura?

När du fakturerar för uppdrag i KreatörsPoolen behöver du använda E-faktura. Det låter krångligare än det är. Det faktiskt ganska enkelt! Och det finns en bra support! Här kan du läsa mer om e-faktura och få hjälp.

Anledningen är att det finns en ny lag om E-faktuerieng som alla myndigheter i Svergie måste följa. Lagen innebär att alla upphandlingar från 1:a april 2019 måste faktureras med E-faktura. Syftet med E-fakturering är att förenkla och sänka kostnaderna för alla aktörer. Här finns mer information om E-faktura utifrån kommunens perspektiv.

Sidan uppdaterades: