Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Omledning av trafiken vid Kyrkviksparken startar 9 oktober

Vi bygger dagvattendamm och skyfallsstråk i Kyrkviksparken för att effektivt hantera det ökade dagvattenflödet. Det kräver att vi lägger rör under parken, gångstråk och även under Järlaleden, vilket nödvändiggör omledning av trafiken. Från och med den 9 oktober kommer gång- och cykelbanan att ledas om genom Kyrkviksparken för att underlätta arbetet.

Vad ska göras?

Omledning av trafiken för att kunna förlägga dagvattenledningar över Järlaleden ner till Kyrkviken.

När?

Gång och cykelbana leds om i en båge i Kyrkviksparken måndag den 9:e oktober. Bilvägen leds om under första delen av november.

Varför?

Nacka växer och förtätningen samt den ökade trafikintensiteten gör att större mängder dagvatten behöver hanteras. Kyrkviksparken är en lämplig plats för rening av dagvatten eftersom parken är lågt belägen och gränsar till Järlasjön, som ligger i nära förbindelse med Östersjön. Arbetat pågår i två etapper. Den första etappen hanterar dagvattenreningen. Den andra etappen är ännu inte färdigplanerad.

När är det klart?

Första etappen av arbetet är klart i början av april.

Läs mer om projektet här

Kontakt för frågor

Johan Grünewald, bitr. byggprojektledare. Telefon: 08-718 85 43

Sidan uppdaterades: