Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tyck till om detaljplanen för Berget

Från och med 28 november till 23 januari pågår samråd för detaljplanen för Berget på Fabrikörvägen i Nacka strand. Under den tiden kan du tycka till om planförslaget som möjliggör för nya bostadshus om cirka 100 lägenheter och möjlighet till verksamhetslokaler i bottenplan.

Nacka strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service. Totalt ska cirka 1 800 nya bostäder tillkomma. Detaljplanen för Fabrikörvägen hör till Nacka strand och möjliggör nya bostadshus med cirka 100 lägenheter.

Detaljplanen bidrar även till att möjliggöra en utbyggnad av Fabrikörvägen så att den blir mer trafiksäker med bland annat bredare gångbanor. Avsikten är att Fabrikörvägen ska tas över och skötas av kommunen.

Välkommen på öppet hus

Torsdagen den 18 januari, klockan 17:00-19:00, har vi öppet hus i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Representanter från kommunen och från exploatören Genova kommer att finnas på plats för att prata om planförslaget och svara på dina frågor. Ingen föranmälan krävs. Välkommen.

Lämna dina synpunkter

Under tiden 28 november – 23 januari kan du lämna dina synpunkter på planförslaget via e-post eller brev. Under samrådstiden finns planförslaget även tillgängligt i entréhallen i Nacka stadshus och på biblioteket i Nacka Forum.

Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter på projektets webbsida.

Sidan uppdaterades: