Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Tyck till om förslag till områdesplan för Björknäs och Eknäs

Fram till och med den 14 januari 2024 kan du lämna synpunkter på förslaget till områdesplanen för Björknäs och Eknäs. Ett förslag som grundar sig på genomförda inventeringar, analyser och de dialogaktiviteter som ägde rum under 2022.

Syftet med områdesplanen är att den ligger till grund för framtida beslut rörande markanvändning i Björknäs och Eknäs, såsom detaljplaner och bygglov eller åtgärder för trafiksystemet samt utvecklingen av allmänna platser och naturområden.

Välkommen på öppet hus

Måndagen den 4 december, klockan 17:30-19:30, har vi öppet hus i form av drop-in, ingen föranmälan krävs, Nacka stadshus, Granitvägen 15, entréhallen. Representanter från kommunen kommer att finnas på plats.

Lämna synpunkter på förslaget till områdesplan

Fram till och med den 14 januari 2024 kan du lämna dina synpunkter på planförslaget via e-post eller brev. Läs mer om områdesplanen, ta del av handlingar och hur du lämnar synpunkter på projektets webbsida.

Sidan uppdaterades: