Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Björknäs och Eknäs

Nacka kommun har inlett ett arbete med att ta fram en områdesplan som ska visa hur Björknäs och Eknäs kan se ut år 2050. Vi vill engagera dig som lever, arbetar, går i skolan, idrottar, besöker eller av andra skäl ofta vistas i Björknäs och Eknäs.

Boendedialoger i Björknäs och Eknäs - en del av områdesplaneringen

Nacka kommun har inlett ett arbete och en medborgardialog om hur Björknäs och Eknäs kan se ut år 2050.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack för till dig som bidragit med dina tankar och idéer om Björknäs och Eknäs. Det är tillsammans som vi skapar de bästa förutsättningarna att utveckla ett hållbart framtida Björknäs och Eknäs genom att forma morgondagens boenden och miljö, och samtidigt bevara det som återspeglar områdets karaktär.

Vi värdesätter det engagemang den lokalkännedom och de idéer som kommit in till kommunen. Det här är ett underlag som ger en ökad kunskap om hur Björknäs och Eknäs kan bevaras och utvecklas mot år 2050.

Under sommaren 2022 gavs en möjlighet att via ett digitalt formulär lämna förslag på tankar och synpunkter om Björknäs och Eknäs Resultatet av den enkäten är sammanställd i en rapport som du kan ta del av här. (PDF-dokument, 9,8 MB)

Den 26 oktober 2022, bjöd kommunen in boende i Björknäs och Eknäs till en framtidsverkstad på Björknässkolan. Med utgångspunkt i sommarens webdialog fick de 49 deltagarna gruppvis diskutera, beskriva och rita in områden för bevarande och utveckling i Björknäs och Eknäs tom 2050. Resultatet av det tillfället sammanfattas i denna reviderade rapport. (PDF-dokument, 18,2 MB)

Bakgrund områdesplanering i Björknäs Eknäs

I de flesta av Nackas lokala centrum finns en vision eller översiktlig plan som pekar ut en önskad framtida utveckling och vilka kvaliteter som ska tas till vara. I Björknäs och Eknäs fall finns inte en sådan övergripande vision eller plan förutom den kommuntäckande översiktsplanen. Därför har kommunen startat områdesplanering för Björknäs och Eknäs. Här kan du läsa mer om beslutet.

Björknäs Eknäs artikelbild.jpg

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice via e-post stadsbyggnadsservice@nacka.se.

Sidan uppdaterades: