Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Välkommen att tycka till om Kummelbergets verksamhetsområde

Samråd pågår nu för detaljplanen, förtätning av Kummelberget verksamhetsområde. Under perioden 28 november 2023 till och med 15 januari 2024 kan du lämna synpunkter på planförslaget. Den 14 december hålls ett öppet hus i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Vi ses där!

Det primära målet med detaljplanen är att ge företag möjlighet att utvidga sina verksamheter inom området. Att främja tillväxt inom näringslivet och skapa möjligheter även för nya företag att etablera sig är en prioriterad del av kommunens övergripande plan. Den föreslagna detaljplanen har potential att generera nya arbetsplatser, vilket kan vara ett betydande steg mot att uppnå kommunens mål om att skapa 15 000 nya arbetstillfällen fram till 2030.

Genom att använda högsta tillåtna nockhöjd istället för att fastställa en specifik byggnadshöjd, skapas möjligheter för påbyggnader på 1-2 våningar. Inom området finns det utrymme för två mindre tomter som kan skapas genom att omvandla naturmark till kvartersmark.

För Kummelbergets verksamhetsområde pågår två parallella detaljplanearbeten, där denna inbjudan gäller enbart Kummelberget förtätning (KFKS 2023-00206). En tidigare samrådshandling för Kummelbergets utvidgning har tidigare varit ute för samråd under perioden 8 februari 2022 till och med 22 mars 2022.

Välkommen till öppet hus den 14 december i Nacka stadshus

Den den 14 december klockan 16.30-18.30 hålls ett öppet hus med drop-in i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Under det öppna huset kan du träffa representanter från kommunen och ställa frågor om planförslaget. Ingen föranmälan krävs.

Under tiden 28 november 2023 till och med 15 januari 2024 är planförslaget utställt för granskning. Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 15 januari 2024.

Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter på projektets sida. Kummelbergets verksamhetsområde, Nacka kommun

Under granskningstiden finns planförslaget även tillgängligt i entréhallen i Nacka stadshus och på biblioteken i Orminge centrum och Nacka forum.

Orminge centrum utvecklas till ett tryggt, tillgängligt och levande lokalcentrum. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas cirka 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Sidan uppdaterades: