Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tyck till om detaljplanen för Sydvästra Plania

Mellan den 22 februari och 26 mars pågår samrådstiden för planförslaget för Sydvästra Plania. Ett öppet hus kommer att hållas i Sickla skola den 12 mars.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Sydvästra Plania. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, lokaler för centrumändamål, nya gator och offentliga platser, ytor för idrott samt utökad fastighet för skolverksamhet. Strukturen av bebyggelse, gator, mötesplatser och idrott ska bidra till att koppla samman området med sin omgivning i syfte att göra området till en tydligt sammanhängande del av Sickla och Nacka stad. Planförslaget föreslår cirka 200 bostäder, två nya sju-spelarplaner, en ny kvartersgata samt ett aktivitetstorg. Detta innebär att mer yta för idrott tillförs jämfört med idag. Torgets innehåll ska konkretiseras i en medborgardialog som utförs under våren 2024.

Välkomna till öppet hus

Ett öppet hus kommer att hållas i Sickla skolas matsal, den 12 mars 2024 klockan 17:00-19:00. Matsalen ligger söder om gymnastikhallen och nås enklast från Gillevägen, skyltar kommer visa vägen. På öppet hus får du tillfälle att träffa flera representanter från kommunen, prata om förslaget och ställa frågor vid stationer. Det kommer inte hållas någon presentation utan det är drop-in under mötestiden. Läs mer om planförslaget för Sydvästra Plania här.

Sidan uppdaterades: