Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Sandupptagningen pågår för fullt i kommunen

Årets sandupptagning är i full gång efter den snörika och extra sandiga vintern. Det är över 35 olika maskiner inblandade i de olika stegen i arbetet och nytt för i år är att ett helt eldrivet sopningsfordon tagits i bruk, som en del i kommunens omställning till fossilfria transporter och arbete för minskad miljöpåverkan.

I kommunområdet finns cirka 30 mil vägar och ungefär 16 mil gång- och cykelbanor, där nu sandupptagningen pågår för fullt och de över 35 maskinerna som används för upptagningen går alla veckans sju dagar. Arbetet pågår även på kvällar och nätter, men då med färre maskiner. Sandupptagningen beräknas vara helt klar till den 15 maj.

Sopningen och upptagningen av sand pågår samtidigt på vägbanor, gång- och cykelbanor, parkvägar och trappor i Älta, Sickla, Boo och Fisksätra/Saltsjöbaden, där ett arbetslag ansvarar för upptagningen i varje kommundel.

Så här går sandupptagningen till

Sandupptagningen inleds med att en maskin med en vattentank blötlägger inför sopningen för att motverka spridning av dammpartiklar. Sedan kommer en maskin med en vals/pensel för att få ut sanden till gatan från trottoarer eller hörn, så att själva sandupptagningsmaskinen sedan kan ta upp sanden för bortforsling.

Sanden återanvänds kommande vintrar

Sanden som sopas upp sållas, rensas från skräp och sparas sedan för att återanvändas till halkbekämpning under kommande vintrar eller för att återvinnas som fyllnadsmaterial.

Att återvinna och återanvända sanden ger flera fördelar, som till exempel minskade inköpskostnader för ny sand och minskade kostnader för tippavgifter för att göra sig av med använd sand, men också en minskad miljöpåverkan på grund av kortare transportsträckor av sanden.

Nytt för i år – eldrivet fordon för sandsopning

Kommunens hållbarhetsmål är högt prioriterade och satsar på helt fossilfria transporter till år 2030 för att minska miljöpåverkan. Ett steg i den riktningen är att en helt eldriven sopmaskin nu tagits i bruk i sandupptagningen. Maskinen har en kapacitet för upp till tio timmars arbete vid fullt laddat batteri och sparar cirka 85 procent av energikostnaden och upp till 70 procent av servicekostnaden jämfört med motsvarande dieseldriven modell.

Att satsningen på miljö och hållbarhet går framåt visar sig bland annat genom att Nacka kommun kom på 17:e plats av Sveriges 290 kommuner i Aktuell hållbarhets kommunranking över Sveriges miljöbästa kommuner 2023, som tas fram i samarbete med Miljöbarometern. År 2022 var kommunen på 30:e plats och året innan det på 61:a, vilket visar på en positiv trend.

Kommunen kom också på andra plats i Dagens Samhälles årliga Agenda 2030-ranking, också där bland alla Sveriges kommuner, där FN:s globala hållbarhetsmål för år 2030 är utgångspunkten för mätningen.

Felanmälan tidigast den 15 maj

Kommunens avtal med entreprenören för sandupptagningen är att upptagningen ska vara klar till den 15 maj. Innan dess tas inga felanmälningar upp, annat än om sandhögar är så pass stora att de hindrar framkomlighet.

Läs mer om sandupptagningen i kommunen på vår webbsida.

Se rankingen över Sveriges miljöbästa kommuner 2023 på Aktuell hållbarhets webbsida.

Läs mer om Agenda 2030-rankingen 2023 på Dagens samhälles webbsida (bakom betalvägg).

Sidan uppdaterades: