Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sandupptagning

Varje vår sker sandupptagning efter vintern. Sandupptagningen startar i år i mitten av april och pågår till slutet av maj.

Anmäl akuta fel per telefon

- Ring Kundservice på telefon 08-718 80 00, även efter kontorstid.

Exempel på akuta fel:

  • Om du ser att en sandbil har tappat stora mängder sand mitt på vägbanan eller på gång- och cykelbanan som hindrar framkomligheten.
  • Om du observerar stora sandmoln (ser ut som brandrök) vill vi gärna veta det eftersom det kan bero på att man slarvar med att bevattna sanden innan man sopar upp den.

Så här går det till

Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader dygnet runt, eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser. Vissa dagar sker ingen sandsopning alls, vilket beror på rådande temperaturer.

Vi sandsopar vägbanor, gång- och cykelbanor, parkvägar och trappor parallellt.

Sanden tas bort i två steg

Arbetet inleds med grovsopning, därefter finsopar vi med mindre fordon.

Maskinen som sandsopar tar även upp sanden. Minst 80% av sanden återvinns, bland annat som fyllnadsmassor, blir det något över till nästa vinter används resterande sand då.

Vi anlitar entreprenörer för sandupptagningen i de olika områdena, förutom sandsopning av gång- och cykelbanan från Lagnövägen och längs med hela Värmdövägen fram till Stockholmsgränsen som vi sopar i egen regi.
Här kan du följa sandupptagningsarbetet vecka för vecka.

Förväntad servicenivå

I år har vi fler än 35 olika fordon och maskiner ute för att ta upp sand vardagar som helgdagar. Arbetet pågår även kvällar och nätter, men då med färre maskiner. Vi har daglig dialog med vår entreprenör för att stämma av och följa upp hur arbetet fortskrider.

Felanmälan

Först när sandupptagningen är klar i hela kommunen tar entreprenören hand om eventuella felanmälningar.
Felanmälan

Sidan uppdaterades: