Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sandupptagning

Varje vår sker sandupptagning efter vinterns snö- och halkbekämpning. Sandupptagningen startar årligen preliminärt i slutet av mars eller början av april och pågår till mitten av maj.

Anmäl akuta fel per telefon

- Ring Kundservice på telefon 08-718 80 00, även efter kontorstid.

Exempel på akuta fel:

  • Om du ser att en sandbil har tappat stora mängder sand mitt på vägbanan eller på gång- och cykelbanan som hindrar framkomligheten.
  • Om du observerar stora sandmoln (ser ut som brandrök) vill vi gärna veta det eftersom det kan bero på att man slarvar med att bevattna sanden innan man sopar upp den.

Sandupptagning 2024 sedan slutet av mars

Årets sandsopning pågår sedan slutet av mars månad och utförs löpande när vädret tillåter, eftersom vårvädret kan innebära nya snöfall och nya behov av snö- och halkbekämpning.

Sandupptagningen beräknad klar den 15 maj

Årets sandupptagning beräknades vara klar av entreprenören den 15 maj 2024. Besiktning pågår och eventuella åtgärder för brister pågår löpande.

Felanmälan – bifoga bild för snabbare åtgärd

Felanmälan gällande sandupptagningen tas upp från och med att det beräknade slutdatumet 15 maj passerat. Tänk på att bifoga en bild om du vill göra en felanmälan, så kan vi snabbare handlägga ärendet och uföra eventuella åtgärder.

Till felanmälan för sandupptagning.

Så här går sandupptagning till

Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader dygnet runt, eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser. Vissa dagar sker ingen sandsopning alls, vilket beror på rådande temperaturer.

Vi sandsopar vägbanor, gång- och cykelbanor, parkvägar och trappor parallellt.

Sanden tas bort i flera steg

  1. Först blötläggs sträckan för att motverka spridning av damm
  2. Sedan sker grovsopning och sandupptagning
  3. Till slut görs finsopning med mindre fordon

Ungefär 95 procent av sanden återanvänds kommande vintrar eller återvinns, bland annat som fyllnadsmassor.

Vi anlitar entreprenörer för sandupptagningen i de olika områdena, förutom sandsopning av gång- och cykelbanan från Lagnövägen och längs med hela Värmdövägen fram till Stockholmsgränsen som vi sopar i egen regi.

Förväntad servicenivå

Vi har fler än 35 olika fordon och maskiner för att ta upp sand, vardagar och helger. Arbetet pågår även kvällar och nätter, men då med färre maskiner. Vi har daglig dialog med vår entreprenör för att stämma av och följa upp hur arbetet fortskrider.

Sidan uppdaterades: