Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppskjutet samråd för detaljplanen Nya Nacka Forum

Efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 10 april blir inte den planerade samrådstiden under våren för detaljplanen Nya Nacka Forum av. Anledningen är att nämnden bland annat beslutat att de föreslagna byggnaderna ska vara lägre.

Längs Vikdalsvägen, utefter Nacka Forums västra fasad, planeras det för bostadshus med varierande våningstal, som inrymmer cirka 285 bostäder med olika verksamheter i entrévåningarna. Det övergripande syftet med projektet är att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö där Nacka Forum blir en del av Centrala Nacka.

Enligt tidsplanen skulle samråd för detaljplanen Nya Nacka Forum börjat under våren, men efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden förra veckan ska planförslaget revideras innan samråd kan ske.

Reviderat planförslag

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att återremittera planförslaget utifrån följande:

  • Minska höjden på förslagna byggnaderna så att de följer inriktningen i start-PM.
  • Minska volymer så att de håller sig inom de 20 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) som anges i start-PM.
  • Förtydliga hur boendeparkeringar beräknas få plats i Forumgaraget.
  • Tydligigör gestaltningen så att föreslagna högre hus tydligt underordnas Discus (planerad signaturbyggnad på andra sidan gatan), samtidigt som de bidrar till en attraktiv stadsmiljö.

Läs mer om detaljplanen Nya Nacka Forum

Centrala Nacka

Detaljplanen för Nya Nacka Forum hör till Centrala Nacka där en naturban stadsdel växer fram. En plats där naturens lugn möter stadens puls i ett av Nackas mest centrala lägen med närhet till både natur och butiker, restauranger, näringsliv, skolor, förskolor, kultur och fritid. Här ska det på sikt bli 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser för nya och gamla Nackabor och verksamheter. Arbetet med tunnelbanan pågår och när den är klar 2030 kommer det ta tolv minuter att åka mellan tunnelbanestation Nacka och T-Centralen.

Sidan uppdaterades: