Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ökade kostnader stoppar arbetet i Kyrkviksparken

Arbetet med Kyrkviksparken inleddes under hösten 2023 men har sedan januari 2024 pausats då kostnaderna har ökat mer än budgeterat.

– Jag har kopplat in en oberoende granskning av projektet samt tillsatt en styrgrupp som skall driva det fortsatta arbetet med den planerade parken. Kommunen ska värna om skattebetalarnas pengar och använda dem där de gör störst nytta, säger stadsdirektör Victor Kilén.

Kommunens mål är att skapa ett nytt rekreationsområde med park, bryggor, träd och växter. I parken planeras även för en dagvattendam och ett skyfallsstråk för att hantera ökade mängder dagvatten.

I dagsläget finns ingen exakt tidpunkt för när arbetet kan återupptas.

Läs mer om Kyrkviksparken här.

Sidan uppdaterades: