Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Time out för Mötesplats Nacka – bytespunkten får ny inriktning

Mötesplats Nacka, den planerade bytespunkten mellan buss och tunnelbana vid Nacka Forum, föreslås få en helt ny inriktning. Med hänsyn till de kraftigt ökade kostnaderna, den förskjutna tidplanen, långvarig påverkan på trafik och närmiljö samt stora risker för hela kommunens ekonomi föreslås nu ett omtag för projektet.

Kostnaderna för Mötesplats Nacka har ökat kraftigt sedan starten. Komplexiteten i projektet, aktuellt marknadsläge samt ökade entreprenadkostnader summerar idag till alltför stora risker för att genomföras.

När överenskommelsen tecknades 2017 var bedömningen en sammanlagd kostnad om 2 - 2,3 miljarder kronor. Den totala slutkostnaden är idag bedömd till minst 8,5 miljarder kronor (varav Nackas andel cirka 7,5 miljarder, vilket efter markintäkter ger ett negativt netto på cirka 6,5 miljarder kronor) samt en realistisk tidplan som innebär ett färdigställande tidigast 2035.

- Det är beklagligt att Mötesplats Nacka avbryts, men det är nödvändigt att dra i handbromsen då både kostnader och risker ökat markant. Ambitioner och framtidstro är utmärkt, men vi är också realister som tar ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Victor Kilén, stadsdirektör, Nacka kommun.

Förslaget är därför att nu avbryta Mötesplats Nacka, i samförstånd med Regionen/Trafikförvaltningen och Trafikverket, för att hitta en annan lösning som ger bra bytesmöjligheter för pendlare, en fortsatt attraktiv stadsutveckling till rimlig ekonomi.

- Förutom att vi tar ansvar idag ger omtaget att den planerade överdäckningen fortsatt kan ske längre fram i tiden, när förutsättningarna är bättre, säger Victor Kilén.

- Stadsutvecklingen i Centrala Nacka kommer att påverkas av förslaget, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör, Nacka kommun. Vi har fortsatt höga ambitioner och kommer nu att utreda konsekvenserna och ta fram en ny inriktning för centrala Nacka, med ny strukturplan och ny kostnadseffektiv bytespunkt, i anslutning till det lokala vägnätet som matchar tidplanen för tunnelbanans planerade trafikstart 2030.

Läs mer om Mötesplats Nacka.

Sidan uppdaterades: