Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Vem ansvarar för vägen

I Nacka är det kommunen, Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för vägarna. De är så kallade väghållare.

Väghållaren ansvarar för vägen

  • Nacka kommun är väghållare för de flesta av de större vägarna.
  • Trafikverket är väghållare för Värmdöleden, Ältavägen och Järlaleden (Planiarondellen-Södra Länken).
  • Vägföreningar (enskilda väghållare) är väghållare för mindre enskilda vägar och finns främst i Saltsjö-Boo.

VÄGHÅLLARENS ANSVAR

  • Drift och underhåll av vägen.
  • Trafiksäkerhetsåtgärder som snöröjning, sanduppptagning och slyröjning av växtlighet som kan ge upphov till skymd sikt.
  • Hantering av dagvattnet som alstras inom vägområdet, till exempel genom att anlägga och underhålla diken och brunnar.

Väghållarkarta

Om du vill veta om en specifik väg är kommunal eller enskild kan du se efter i kartan. Mörkblå prickar betyder att vägen är kommunal. Ljuslila prickar att vägen är enskild.

Kommunalt övertagande av väg

Det finns vägföreningar som har önskemål om att kommunen ska ta över huvudmannaskapet och därmed ansvara för driften och underhållet av vägarna. För att kommunen ska ta över huvudmannaskapet krävs en detaljplaneändring. För att pröva om en detaljplanering är lämplig eller inte behöver vägföreningen skicka in en begäran om planbesked till kommunens planenhet.

Det är viktigt att veta att även vid ett positivt planbesked från planenheten innebär det sedan en lång process att ta fram en detaljplan. Då kommunen har en väntelista på detaljplanearbeten i syfte att ändra huvudmannaskapet, kan det också vara så att detaljplanearbete inte heller påbörjas på en gång. Det beror på att kommunen i första hand prioriterar planläggning av områden som saknar kommunalt vatten och avlopp.

En omvandling till kommunalt huvudmannaskap kan bli kostsamt för vägföreningen eftersom standarden på vägarna måste uppfylla vissa krav. Vägföreningen står i regel alltid för de utgifter som tillkommer för att få vägarna enligt den standard som kommunen kräver.

Sidan uppdaterades: